Công văn 9224/VPCP-KTTH

Công văn 9224/VPCP-KTTH về Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9224/VPCP-KTTH Quy chế xây dựng Chương trình Thương hiệu


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9224/VPCP-KTTH
V/v ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 10717/TTr-BCT ngày 17 tháng 11 năm 2011 về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia với nội dung như Bộ Công Thương đề nghị tại Tờ trình nêu trên. Giao Bộ trưởng Bộ Công Thương ký Quyết định ban hành Quy chế này; phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: PL, TH;
- Lưu: VT, KTTH(3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9224/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9224/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2011
Ngày hiệu lực28/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9224/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 9224/VPCP-KTTH Quy chế xây dựng Chương trình Thương hiệu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9224/VPCP-KTTH Quy chế xây dựng Chương trình Thương hiệu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9224/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành28/12/2011
        Ngày hiệu lực28/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 9224/VPCP-KTTH Quy chế xây dựng Chương trình Thương hiệu

              Lịch sử hiệu lực Công văn 9224/VPCP-KTTH Quy chế xây dựng Chương trình Thương hiệu

              • 28/12/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/12/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực