Công văn 9225/BTC-QLCS

Công văn 9225/BTC-QLCS năm 2019 thực hiện Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9225/BTC-QLCS 2019 thực hiện xử phạt vi phạm hành chính


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9225/BTC-QLCS
V/v triển khai thực hiện Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019).

Để triển khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp quy định tại Điều 67 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ.

2. Tổ chức quán triệt việc thi hành, phổ biến nội dung của Nghị định và các văn bản hướng dẫn thực hiện cho các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc phạm vi quản lý.

3. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do Bộ, cơ quan trung ương, địa phương ban hành liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hp.

Bộ Tài chính mong nhận được sự phối hp của Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện; trường hp khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời có văn bản gửi về Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng Bộ Tài chính (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Kho bạc nhà nước;
- Tổng cục Dự trữ nhà nước;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9225/BTC-QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9225/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2019
Ngày hiệu lực12/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9225/BTC-QLCS

Lược đồ Công văn 9225/BTC-QLCS 2019 thực hiện xử phạt vi phạm hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9225/BTC-QLCS 2019 thực hiện xử phạt vi phạm hành chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9225/BTC-QLCS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Xuân Hà
        Ngày ban hành12/08/2019
        Ngày hiệu lực12/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9225/BTC-QLCS 2019 thực hiện xử phạt vi phạm hành chính

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9225/BTC-QLCS 2019 thực hiện xử phạt vi phạm hành chính

           • 12/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực