Công văn 923/BHXH-QLT

Công văn 923/BHXH-QLT năm 2020 về hướng dẫn bổ sung Công văn 906/BHXH-QLT do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 923/BHXH-QLT 2020 hướng dẫn bổ sung 906/BHXH-QLT Bảo hiểm xã hội Hồ Chí Minh


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 923/BHXH-QLT
V/v hướng dẫn bổ sung Công văn số 906/BHXH-QLT ngày 28/4/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 27/3/2020 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Công văn số 1457/UBND-KT ngày 21/4/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố và Công văn số 11183/SLĐTBXH-LĐ ngày 28/4/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn hồ sơ, biểu mẫu tại khoản 3 Mục III và khoản 3 Mục IV Công văn số 1457/UBND-KT , Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn bổ sung điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại Công văn số 906/BHXH-QLT ngày 28/4/2020, như sau:

- Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ), nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng liên tục trở lên trong giai đoạn từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020; thời điểm bắt đầu tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/02/2020 trở đi.

- Có văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

- Đã tham gia BHXH bắt buộc đến trước thời điểm tạm hoãn hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Cơ quan BHXH thực hiện xác nhận Bảng tổng hợp danh sách người lao động thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương (Mẫu số 3) theo đúng quy định tại Mục 3 Công văn số 906/BHXH-QLT ngày 28/4/2020 của BHXH thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị sử dụng Mẫu số 1 hoặc Mẫu số 3 cung cấp cho các cơ quan chức năng để được chi hỗ trợ cho người lao động theo mức quy định của thành phố hoặc trung ương.

Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đúng hướng dẫn trên, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản hồi về cơ quan BHXH để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc;
- BHXH QH (để thực hiện);
- Văn phòng, các Phòng nghiệp vụ;
- Website BHXH Thành phố;
- Lưu: VT, QLT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quốc Thanh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 923/BHXH-QLT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu923/BHXH-QLT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2020
Ngày hiệu lực29/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(08/05/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 923/BHXH-QLT

Lược đồ Công văn 923/BHXH-QLT 2020 hướng dẫn bổ sung 906/BHXH-QLT Bảo hiểm xã hội Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 923/BHXH-QLT 2020 hướng dẫn bổ sung 906/BHXH-QLT Bảo hiểm xã hội Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu923/BHXH-QLT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh
        Người ký***
        Ngày ban hành29/04/2020
        Ngày hiệu lực29/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (08/05/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 923/BHXH-QLT 2020 hướng dẫn bổ sung 906/BHXH-QLT Bảo hiểm xã hội Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 923/BHXH-QLT 2020 hướng dẫn bổ sung 906/BHXH-QLT Bảo hiểm xã hội Hồ Chí Minh

              • 29/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực