Công văn 923/TCT-CS

Công văn 923/TCT-CS năm 2020 về cấp lẻ hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 923/TCT-CS 2020 cấp lẻ hóa đơn


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 923/TCT-CS
V/v hóa đơn

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Công ty TNHH Hellobyte.
(Địa chỉ: Lô B13/D21+B15/D21, ngõ 72 đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2312/2019/CV-HELLOBYTE ngày 23/12/2019 của Công ty TNHH Hellobyte về việc cấp lẻ hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điều 10 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“3. Hóa đơn do các Cục Thuế đặt in được cấp cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ cần có hóa đơn đ giao cho khách hàng.

2. Tại Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

1. Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đi tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.

2. Hóa đơn do cơ quan thuế cấp theo từng s tương ứng với đề nghị của tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh gọi là hóa đơn lẻ.

Tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cn có hóa đơn để giao cho khách hàng được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng.

Trường hợp doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã quyết toán thuế, đã đóng mã s thuế, phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng.

Riêng đối với tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có bán đu giá tài sản, trường hợp giá trúng đu giá là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng được công b rõ trong h sơ bán đu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn giá trị gia tăng để giao cho người mua.

..

Người đề nghị cấp hóa đơn lẻ lập hóa đơn đủ 3 liên tại cơ quan thuế và phải nộp thuế đy đủ theo quy định trước khi nhận hóa đơn lẻ. Sau khi có chứng từ nộp thuế của người đề nghị cấp hóa đơn, cơ quan thuế có trách nhiệm đóng du cơ quan thuế vào phía trên bên trái của liên 1, liên 2 và giao cho người đ nghị cp hóa đơn, liên 3 lưu tại cơ quan thuế.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hp Công ty đã tạm ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế thì không thuộc đối tượng được cấp hóa đơn lẻ. Trường hp Công ty sau khi đã giải thể, phá sản, đã quyết toán thuế, đã đóng mã số thuế, phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua được cơ quan thuế cp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ tình hình thực tế của Công ty TNHH Hellobyte để giải quyết theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế và Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Tổng cục Trư
ng Nguyễn Thế Mạnh (để b/c);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, Ttra, KTNB, DNL
- TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 923/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu923/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/03/2020
Ngày hiệu lực05/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(18/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 923/TCT-CS

Lược đồ Công văn 923/TCT-CS 2020 cấp lẻ hóa đơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 923/TCT-CS 2020 cấp lẻ hóa đơn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu923/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLưu Đức Huy
        Ngày ban hành05/03/2020
        Ngày hiệu lực05/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (18/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 923/TCT-CS 2020 cấp lẻ hóa đơn

              Lịch sử hiệu lực Công văn 923/TCT-CS 2020 cấp lẻ hóa đơn

              • 05/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực