Công văn 9247/BKH-PC

Công văn 9247/BKH-PC áp dụng ưu đãi đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9247/BKH-PC áp dụng ưu đãi đầu tư


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 9247/BKH-PC
V/v áp dụng ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc đáp công văn số 10178/BTC-TCHQ ngày 01/9/2008 của Bộ Tài chính, công văn số 4951/TCHQ-KTTT ngày 02/10/2008 của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng ưu đãi đầu tư đối với trường hợp không có Giấy chứng nhận đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư khi thực hiện thủ tục đầu tư, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định:

- Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Điều 42) không phải làm thủ tục đăng ký đầu tư.

- Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Điều 43) phải làm thủ tục đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư chỉ cấp Giấy chứng nhận đầu tư khi có yêu cầu của nhà đầu tư (Khoản 4, Điều 43).

Ngoài ra, khoản 3, Điều 51 của Nghị định 108/2006/NĐ-CP cũng quy định các trường hợp khi điều chỉnh dự án đầu tư, nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

- Dự án không điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn;

- Dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;

- Dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thay đổi mục tiêu, địa điểm đầu tư.

Hơn nữa, khoản 1, Điều 28, Nghị định 108/2006/NĐ-CP quy định “Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nếu nhà đầu tư đáp ứng điều kiện để được hưởng thêm ưu đãi đầu tư thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư đó và có quyền đề nghị cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, bổ sung ưu đãi đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp”.

Như vậy, các quy định về cấp Giấy chứng nhận đầu tư và điều chỉnh Giấy chứng nhận là thống nhất với nhau. Do đó, nếu quy định yêu cầu các nhà đầu tư thuộc trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 51, Nghị định 108/2006/NĐ-CP phải làm thủ tục điều chỉnh sẽ làm thay đổi quy trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư hiện hành.

2. Về việc áp dụng ưu đãi thuế đối với hàng hóa nhập khẩu.

Khoản 1, Điều 38, Luật Đầu tư quy định đối với dự án đầu tư trong nước thuộc diện không phải đăng ký đầu tư và dự án thuộc diện đăng ký đầu tư quy định tại Điều 45 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư căn cứ vào các ưu đãi và điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật để tự xác định ưu đãi và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, theo quy định trên, các trường hợp dự án đầu tư trong nước thuộc diện không cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, để hưởng ưu đãi thuế xuất, nhập khẩu, nhà đầu tư tự xác định ưu đãi thuế xuất, nhập khẩu và làm thủ tục hưởng ưu đãi tại cơ quan hải quan. Việc yêu cầu Nhà đầu tư xuất trình luận chứng kinh tế, kỹ thuật, tài liệu thiết kế kỹ thuật chi tiết của Dự án để cơ quan Hải quan kiểm tra, xem xét khi đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế (nêu tại công văn 4951/TCHQ-KTTT) là không phù hợp với tinh thần tự xác định và tự chịu trách nhiệm theo Điều 38, Luật Đầu tư.

Đối với các lĩnh vực quản lý chuyên ngành, cơ quan có thẩm quyền có thể hướng dẫn những vấn đề thuộc về quy trình, thủ tục nhưng việc hướng dẫn này phải đảm bảo thống nhất với các quy định của Luật đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thực hiện ưu đãi đầu tư cho các doanh nghiệp trong nước thuộc diện không cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để quý cơ quan tham khảo.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VP, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Bích Đạt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9247/BKH-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9247/BKH-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2008
Ngày hiệu lực19/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9247/BKH-PC áp dụng ưu đãi đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9247/BKH-PC áp dụng ưu đãi đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9247/BKH-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Bích Đạt
        Ngày ban hành19/12/2008
        Ngày hiệu lực19/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9247/BKH-PC áp dụng ưu đãi đầu tư

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9247/BKH-PC áp dụng ưu đãi đầu tư

           • 19/12/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/12/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực