Công văn 9247/VPCP-CN

Công văn 9247/VPCP-CN năm 2019 về Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9247/VPCP-CN 2019 Đề án giao quản lý sử dụng khai thác tài sản kết cấu hạ tầng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9247/VPCP-CN
V/v Đ án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Tư pháp, Công an,
Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 6413/TTr-BGTVT ngày 09 tháng 7 năm 2019), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (văn bản s 3048/TCTCHKVN-TCKT ngày 29 tháng 7 năm 2019), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5552/BKHĐT-KCHTĐT ngày 07 tháng 8 năm 2019), Tài chính (văn bản số 11231/BTC-QLCS ngày 24 tháng 9 năm 2019), Tư pháp (văn bản số 3106/BTP-PLDSKT ngày 16 tháng 8 năm 2019), Công an (văn bản số 2078/BCA-ANKT ngày 30 tháng 7 năm 2019), Quốc phòng (văn bản số 8421/BQP-TC ngày 06 tháng 8 năm 2019), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 4117/BTNMT-KHTC ngày 22 tháng 8 năm 2019); Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (văn bản số 1266/UBQLV-CNHT ngày 05 tháng 9 năm 2019) và về việc phê duyệt Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan tại các văn bản nêu trên; đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thông báo số 349/TB-VPCP ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ, hoàn thiện Đ án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vương Đình Huệ,
PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN(2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 9247/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9247/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2019
Ngày hiệu lực10/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(16/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9247/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 9247/VPCP-CN 2019 Đề án giao quản lý sử dụng khai thác tài sản kết cấu hạ tầng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9247/VPCP-CN 2019 Đề án giao quản lý sử dụng khai thác tài sản kết cấu hạ tầng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9247/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành10/10/2019
        Ngày hiệu lực10/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (16/10/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 9247/VPCP-CN 2019 Đề án giao quản lý sử dụng khai thác tài sản kết cấu hạ tầng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 9247/VPCP-CN 2019 Đề án giao quản lý sử dụng khai thác tài sản kết cấu hạ tầng

              • 10/10/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/10/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực