Công văn 925/TCT-CS

Công văn số 925/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 925/TCT-CS thuế giá trị gia tăng đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 925/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 135

Trả lời công văn số 824/TCKT ngày 5/11/2007 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 135 về thuế GTGT đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 3.2 mục II Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) như sau: “Nhà thầu phụ cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho nhà thầu chính của dự án ODA viện trợ không hoàn lại phải nộp thuế GTGT, thuế TNDN và các loại thuế, phí, lệ phí khác theo quy định của luật pháp thuế, phí, lệ phí”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 135 trúng thầu công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ODA, Công ty giao thầu cho đơn vị trực thuộc là Xí nghiệp Xây dựng công trình giao thông I. Khi công trình hoàn thành bàn giao, Xí nghiệp phải xuất hoá đơn GTGT cho Công ty và tính thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, thuế suất 10% theo hướng dẫn tại điểm 3.14 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 135 là đơn vị trực tiếp ký hợp đồng xây dựng với chủ dự án ODA, Công ty làm thủ tục hoàn thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh theo hướng dẫn tại điểm 4 mục V Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 135 được biết và liên hệ với Cục thuế TP. Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Thuế TP. HCM, Hà Nội
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (2b). 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 925/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu925/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2008
Ngày hiệu lực28/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 925/TCT-CS thuế giá trị gia tăng đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 925/TCT-CS thuế giá trị gia tăng đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu925/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành28/02/2008
        Ngày hiệu lực28/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 925/TCT-CS thuế giá trị gia tăng đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA

         Lịch sử hiệu lực Công văn 925/TCT-CS thuế giá trị gia tăng đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA

         • 28/02/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/02/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực