Công văn 9256/BNN-KH

Công văn 9256/BNN-KH năm 2017 về xuất dự trữ quốc gia vắc xin và hóa chất sát trùng hỗ trợ các địa phương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9256/BNN-KH 2017 xuất dự trữ quốc gia vắc xin và hóa chất sát trùng hỗ trợ các địa phương


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9256/BNN-KH
V/v: Xuất DTQG vắc xin và hóa chất sát trùng hỗ trợ các địa phương

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- UBND các tỉnh: Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Quảng Bình;
- Cục Thú y;
- Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO;
- Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương VETVACO;
- Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y;
- Công ty TNHH Tân An.

Thực hiện Quyết định số 1661/QĐ-TTg ngày 27/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp vắc xin và hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương, Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Công ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO thực hiện xuất dự trữ quốc gia không thu tiền: 30.000 liều vắc xin LMLM type O; 40.000 liều vắc xin LMLM 2 type (O, A); 100.000 liều vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò; 100.000 liều vắc xin Dịch tả lợn và 20.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid đhỗ trợ các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình phòng, chống dịch bệnh.

2. Công ty CP Thuốc thú y Trung ương VETVACO thực hiện xuất dự trữ quốc gia không thu tiền: 20.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine để hỗ trợ các tỉnh Thái Nguyên, Hà Tĩnh và Quảng Bình phòng, chống dịch bệnh.

3. Công ty CP Dược và Vật tư thú y thực hiện xuất dự trữ quốc gia không thu tiền 20.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine 10% để hỗ trợ các tỉnh Thái Nguyên, Hà Tĩnh và Quảng Bình phòng, chống dịch bệnh.

4. Công ty TNHH Tân An thực hiện xuất dự trữ quốc gia không thu tiền 50 tấn hóa chất sát trùng Chlorine 65% min đhỗ trợ các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình phòng, chống dịch bệnh.

(Chi tiết như phụ lục đính kèm)

5. Đơn vị dự trữ phải đảm bảo đủ số lượng, chất lượng vắc xin và hóa chất sát trùng; Tổ chức đóng gói, vận chuyn giao hàng dự trữ tại trung tâm huyện, thị; Việc xuất kho dự trữ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; Kịp thời báo cáo kết quả thực hiện xuất cấp hàng dự trữ quốc gia về Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ, ngành liên quan đcó kế hoạch b sung vốn dự trữ.

Nhà nước chỉ thanh toán kinh phí vận chuyển từ kho dự trữ đến các điểm nhận hàng ở các huyện, thị; Trong đó, có chi phí bốc xếp lên phương tiện vận chuyn. Chi phí bốc xếp hàng dự trữ xuống phương tiện vận chuyển do địa phương tự cân đối.

Đơn vị dự trữ phải lập dự toán chi phí bốc xếp, đóng gói, vận chuyển, giao nhận vắc xin dự trữ quốc gia và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài chính xem xét, giải quyết cấp kinh phí.

6. Cục Thú y có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn địa phương và đơn vị dự trữ thực hiện đúng yêu cầu, quy định hiện hành của Nhà nước về việc xuất và sử dụng Quỹ dự trữ quốc gia. Đồng thời, đảm bảo chất lượng vắc xin và hóa chất sát trùng đcung ứng cho các tỉnh phòng, chống dịch bệnh.

7. Đơn vị tiếp nhận vắc xin và hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia ở các địa phương phải được giao nhiệm vụ và có giấy ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thái Nguyên, Hà Tĩnh và Quảng Bình chỉ đạo và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng số lượng hàng dự trữ quốc gia nói trên đúng mục đích, có hiệu quả; Đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh; Không để dịch bệnh lây lan; Kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và PTNT./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: VPCP, KH&ĐT, TC;
- Tổng cục Dự trữ nhà nước (Bộ T/C);
- Cục Quản lý giá (Bộ T/C);
- Lưu: V
T, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 9256/BNN-KH ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

STT

Đơn vị dự trữ thực hiện xuất cấp

Loại vắc xin, hóa chất sát trùng

ĐVT

Các địa phương được hỗ trợ

Tổng cộng

Thái Nguyên

Hà Tĩnh

Quảng Bình

 

1

CTCP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO

Vắc xin LMLM type O

liều

 

30.000

 

30.000

Vắc xin LMLM 2 type (O, A)

liều

 

20.000

20.000

40.000

Vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò

liều

 

 

100.000

100.000

Vắc xin Dịch tả lợn

liều

 

 

100.000

100.000

Hóa chất sát trùng Benkocid

lít

 

10.000

10.000

20.000

2

CTCP Thuốc thú y Trung ương VETVACO

Hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine

lít

5.000

10.000

5.000

20.000

3

CTCP Dược và Vật tư thú y

Hóa chất sát trùng Han-Iodine 10%

lít

5.000

10.000

5.000

20.000

4

Công ty TNHH Tân An

Hóa chất sát trùng Chlorine 65% min

tấn

 

20

30

50

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9256/BNN-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9256/BNN-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2017
Ngày hiệu lực03/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9256/BNN-KH

Lược đồ Công văn 9256/BNN-KH 2017 xuất dự trữ quốc gia vắc xin và hóa chất sát trùng hỗ trợ các địa phương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9256/BNN-KH 2017 xuất dự trữ quốc gia vắc xin và hóa chất sát trùng hỗ trợ các địa phương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9256/BNN-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Văn Tám
        Ngày ban hành03/11/2017
        Ngày hiệu lực03/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 9256/BNN-KH 2017 xuất dự trữ quốc gia vắc xin và hóa chất sát trùng hỗ trợ các địa phương

             Lịch sử hiệu lực Công văn 9256/BNN-KH 2017 xuất dự trữ quốc gia vắc xin và hóa chất sát trùng hỗ trợ các địa phương

             • 03/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực