Công văn 926/HQHCM-GSQL

Công văn 926/HQHCM-GSQL năm 2012 thống nhất nội dung triển khai Thông tư 01/2012/TT-BTC về công tác kiểm dịch do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 926/HQHCM-GSQL 2012 triển khai 01/2012/TT-BTC công tác kiểm dịch Hồ Chí Minh


TNG CỤC HẢI QUAN
C
ỤC HẢI QUAN
TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 926/HQHCM-GSQL
V/v thống nhất 1 số nội dung triển khai Thông tư số 01/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về công tác kiểm dịch

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Các Đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BTC ngày 03/01/2012 của Bộ Tài chính (gọi tắt là Thông tư 01) hướng dẫn thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm dịch. Ngày 08/3/2012, Cục Hải quan TP.HCM có công văn số 664/HQHCM-GSQL hướng dẫn các Đơn vị triển khai thực hiện thống nhất Thông tư số 01/2012/TT-BTC đồng thời báo cáo Tổng cục Hải quan chỉ đạo những vướng mắc. Ngày 23/3/2012 Tổng cục Hải quan có công văn số 152/GSQL-GQ1 hướng dẫn thực hiện thống nhất 1 số nội dung Cục Hải quan TP.HCM đã báo cáo. Cục Hải quan TP.HCM đề nghị các Đơn vị thực hiện như sau:

1. Thực hiện thống nhất 7 nội dung hướng dẫn tại công văn số 152/GSQL-GQ1 ngày 23/3/2012 của Tổng cục Hải quan.

2. Công văn số 664/HQHCM-GSQL ngày 08/3/2012 của Cục Hải quan TP.HCM: tại mục 6 và mục 8 có nội dung không phù hợp với chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại công văn số 152/GSQL-GQ1 nên đề nghị các Đơn vị không tiếp tục thực hiện.

3. Điều chỉnh mục 10 công văn số 664/HQHCM-GSQL như sau:

Lấy mẫu Kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm:

Trường hợp cơ quan kiểm dịch quyết định kiểm tra tại kho của Doanh nghiệp: cơ quan hải quan kiểm tra tại cửa khẩu sau đó “tạm giải tỏa về Kho bảo quản“ chờ doanh nghiệp xuất trình Giấy chứng nhận kiểm dịch và kiểm tra an toàn thực phẩm. Việc lấy mẫu để kiểm dịch và kiểm tra an toàn thực phẩm đề nghị cơ quan kiểm tra chuyên ngành lấy mẫu ngay tại cửa khẩu.

Trên đây là 1 số nội dung Cục Hải quan TP.HCM hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2012/TT-BTC ngày 03/01/2012 của Bộ Tài chính, đề nghị các Đơn vị nghiên cứu, thực hiện thống nhất./.

 

 

Nơi nhận:
- LĐ Cục;
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL.ĐH (05b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Nghiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 926/HQHCM-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu926/HQHCM-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2012
Ngày hiệu lực29/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 926/HQHCM-GSQL 2012 triển khai 01/2012/TT-BTC công tác kiểm dịch Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 926/HQHCM-GSQL 2012 triển khai 01/2012/TT-BTC công tác kiểm dịch Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu926/HQHCM-GSQL
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Nghiệp
        Ngày ban hành29/03/2012
        Ngày hiệu lực29/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 926/HQHCM-GSQL 2012 triển khai 01/2012/TT-BTC công tác kiểm dịch Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Công văn 926/HQHCM-GSQL 2012 triển khai 01/2012/TT-BTC công tác kiểm dịch Hồ Chí Minh

         • 29/03/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/03/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực