Công văn 927/KCB-NV

Nội dung toàn văn Công văn 927/KCB-NV 2022 xử lý thuốc điều trị COVID19 phân bổ chưa sử dụng


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 927/KCB-NV
V/v xử lý thuốc điều trị COVID-19 do Bộ Y tế tiếp nhận và phân bổ chưa sử dụng

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2022

 

Kính gửi:

- Bệnh viện/Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế Bộ, ngành.
(sau đây gọi là đơn vị)

Thực hiện Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội Khóa XV, trong thời gian qua Bộ Y tế đã huy động các nguồn viện trợ để bảo đảm cung cấp thuốc điều trị COVID-19 (gồm remdesivir, favipiravir, kháng thể Casirivimab and Imdevimab) cho các cơ sở y tế tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại trung ương và địa phương. Hiện nay, với xu hướng giảm đáng kể số ca mắc và tỷ lệ nặng cần nhập viện do COVID-19, nhu cầu sử dụng thuốc điều trị COVID-19 giảm. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế nhận được một số công văn báo cáo tình hình thuốc chưa sử dụng, đề nghị điều chuyển thuốc điều trị COVID-19 do Bộ Y tế tiếp nhận tài trợ và phân bổ cho các đơn vị. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế ngành chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng thuốc điều trị COVID-19 đã được phân bổ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Bảo đảm thuốc dự phòng, không để thiếu thuốc tại cơ sở trong trường hợp dịch bùng phát.

2. Căn cứ trên tình hình dịch COVID-19 và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng thuốc của các đơn vị, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn giải quyết các thuốc điều trị COVID-19 chưa sử dụng. Các địa phương, đơn vị không thực hiện điều chuyển, cho vay, mượn thuốc giữa các địa phương, đơn vị khi chưa có chỉ đạo của Bộ Y tế.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế chuyển ý kiến đến các đơn vị để triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Q. Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Vụ KHTC, Cục QLD (để biết);
- Các PCT (để biết);
- Lưu: VT, NV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vương Ánh Dương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 927/KCB-NV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu927/KCB-NV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 927/KCB-NV

Lược đồ Công văn 927/KCB-NV 2022 xử lý thuốc điều trị COVID19 phân bổ chưa sử dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 927/KCB-NV 2022 xử lý thuốc điều trị COVID19 phân bổ chưa sử dụng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu927/KCB-NV
        Cơ quan ban hànhchữa bệnh, Cục Quản lý khám
        Người ký***, Vương Ánh Dương
        Ngày ban hành25/07/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 927/KCB-NV 2022 xử lý thuốc điều trị COVID19 phân bổ chưa sử dụng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 927/KCB-NV 2022 xử lý thuốc điều trị COVID19 phân bổ chưa sử dụng

              • 25/07/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực