Công văn 927/TY-TS

Công văn 927/TY-TS năm 2015 hướng dẫn triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh cá tra do Cục Thú y ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 927/TY-TS 2015 triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh cá tra


B NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 927/TY-TS
V/v Hướng dẫn triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh cá tra

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

 

- Cơ quan Thú y vùng VI, VII; Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương;
-
Chi cục Thú y, Chi cục Nuôi trồng thủy sản các tỉnh, thành phố: An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cn Thơ và Hậu Giang.

Ngày 20/11/2014, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 4995/QĐ-BNN-TY kèm theo Kế hoạch Quốc gia phòng, chống dch bệnh trên cá tra giai đoạn 2015 - 2020 (sau đây gọi chung là Kế hoạch Quốc gia) nhằm từng bước kiểm soát, khống chế không để các bệnh truyền nhiễm lây lan, giảm thiểu thiệt hại cho người nuôi cá tra và ngân sách nhà nước, cũng như đáp ứng yêu cầu của các nước nhập khẩu cá tra, sản phẩm cá tra của Việt Nam. Đ triển khai Kế hoạch Quốc gia hiệu quả, đạt mục tiêu cụ thể đề ra, Cục Thú y hướng dẫn triển khai một số nội dung trong năm 2015, cụ thể như sau:

1. Xây dựng và thực hiện Kế hoạch 2015 về phòng, chống dịch bệnh trên cá tra:

a) Rà soát và triển khai Kế hoạch phòng chống dịch bệnh 2015 đã được phê duyệt của địa phương. Đối với các tỉnh, thành phố chưa xây dựng hoặc đã xây dựng nhưng chưa đủ kinh phí triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh trên cá tra (lồng ghép cùng Kế hoạch phòng chống dịch bệnh thủy sản hoặc có Kế hoạch riêng) năm 2015: căn cứ vào tình hình sản xut, nuôi cá tra và Kế hoạch Quc gia khẩn trương xây dựng Kế hoạch và gửi bản kế hoạch đã được phê duyệt về Cục Thú y trước ngày 20/6/2015 để theo dõi và phối hợp chỉ đạo thực hiện.

b) Đề xuất xây dựng và báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt “Kế hoạch phòng, chng dịch bệnh trên cá tra giai đoạn 2015 - 2020” trên cơ sở Kế hoạch Quốc gia.

2. Triển khai giám sát dịch bệnh tại các cơ s sản xuất cá tra giống, cơ sở nuôi cá tra

a) Chi cục Thú y các tỉnh:

- Lập danh sách các cơ sở sản xuất, nuôi cá tra trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, phổ biến và xây dựng nội dung phối hợp với các cơ s sản xuất, nuôi cá tra trong triển khai hoạt động giám sát.

- Triển khai chương trình giám sát đối với các bệnh gan thận mủ và xuất huyết trên cá tra giống và nuôi thương phẩm theo số lượng hướng dẫn trong Kế hoạch quốc gia với các chỉ tiêu xét nghiệm bệnh gan thận mủ (Edwardsiella ictaluri), bệnh xuất huyết (Aeromonas hydrophyla, Pseudomonas spp.) theo hướng dẫn tại điểm 2 Mục III phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 4995 nêu trên,

- Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, nuôi:

+ Thông báo cơ quan thú y nơi gần nhất (thú y xã, trạm huyện...) ngay khi phát hiện cá bị bệnh hoặc dấu hiệu bất thường tại cơ sở sản xuất cá tra giống, cơ sở nuôi cá tra;

+ Ghi chép nhật ký sản xuất, ao nuôi;

+ Xử lý ổ dịch theo đúng Thông tư số 17/2014/TT-BNNPTNT;

+ Sử dụng thuốc hóa chất đúng quy định, hiệu quả.

- Căn cứ nhu cầu, thực trạng cũng như số lượng cần đào tạo, tổ chức các lp tập huấn cho người sản xuất, người nuôi, cán bộ thú y xã, huyện về công tác phòng chống, báo cáo dịch bệnh trên cá tra; Trường hợp cần thiết có thể đề xuất Cục Thú y hỗ trợ tập huấn về công tác thú y thủy sản.

- Định kỳ, đột xuất báo cáo tình hình dịch bệnh, kết quả triển khai thực hiện về Cơ quan Thú y vùng phụ trách và Cục Thú y.

b) Cơ quan Thú y vùng:

- Đôn đốc các địa phương triển khai kế hoạch; kiểm tra việc triển khai thực hiện việc giám sát dịch bệnh tại các địa phương.

- Định kỳ tổng hợp báo cáo về Cục Thú y các kết quả triển khai thực hiện.

3. Công tác chẩn đoán xét nghiệm bệnh:

- Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương, Cơ quan Thú y vùng VI: Xây dựng và trình cp có thm quyn ban hành các quy trình chn đoán, xét nghiệm bệnh trên cá tra; phác đồ phòng trị bệnh trên cá tra.

- Chi cục Thú y các tỉnh hoàn thiện hồ sơ đăng ký chỉ định Phòng thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thông tư số 52/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trường hp chưa được chỉ định, Chi cục gửi mẫu đến Cơ quan Thú y vùng tương ứng để xét nghiệm.

Trên đây là một số nội dung cần triển khai trong 2015, căn cứ vào hướng dẫn của Cục Thú y, các đơn vị chủ động đề xuất và triển khai các hoạt động tại địa phương cho phù hợp và đáp ứng yêu cầu của Kế hoạch Quốc gia.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Phòng Thú y Thủy sản (Cục Thú y - 15/78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội, email [email protected]) để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
TT.Vũ Văn Tám (để b/c);
-
TCTS (để p/h);
-
Sở NN&PTNT các tỉnh như trên (để c/đ);
-
Cục trưởng (để b/c);
-
Hiệp hội cá tra Việt Nam;
-
Lưu: VT, TS.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Tiến Thể

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 927/TY-TS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu927/TY-TS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2015
Ngày hiệu lực26/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 927/TY-TS 2015 triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh cá tra


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 927/TY-TS 2015 triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh cá tra
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu927/TY-TS
        Cơ quan ban hànhCục Thú y
        Người kýDương Tiến Thể
        Ngày ban hành26/05/2015
        Ngày hiệu lực26/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 927/TY-TS 2015 triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh cá tra

           Lịch sử hiệu lực Công văn 927/TY-TS 2015 triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh cá tra

           • 26/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực