Công văn 9283/VPCP-CN

Công văn 9283/VPCP-CN năm 2020 về nghiên cứu xử lý, khắc phục các bất cập để việc đầu tư, khai thác các dự án theo phương thức PPP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9283/VPCP-CN 2020 khắc phục bất cập khai thác dự án theo phương thức PPP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9283/VPCP-CN
V/v nghiên cứu xử lý, khắc phục các bất cập để việc đầu tư, khai thác các dự án theo phương thức PPP

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính;
- Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam.

Về đề nghị của Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam tại văn bản số 54/2020/VARSI ngày 21 tháng 10 năm 2020 về bất cập trong thực tiễn triển khai các dự án PPP, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu ý kiến của Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam tại văn bản nêu trên, kịp thời xử lý, khắc phục các bất cập để việc đầu tư, khai thác các dự án theo phương thức PPP hiệu quả, hài hòa lợi ích nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ Tư pháp;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, PL, TKBT, V.I;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9283/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9283/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2020
Ngày hiệu lực05/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(07/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9283/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 9283/VPCP-CN 2020 khắc phục bất cập khai thác dự án theo phương thức PPP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9283/VPCP-CN 2020 khắc phục bất cập khai thác dự án theo phương thức PPP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9283/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành05/11/2020
        Ngày hiệu lực05/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (07/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 9283/VPCP-CN 2020 khắc phục bất cập khai thác dự án theo phương thức PPP

              Lịch sử hiệu lực Công văn 9283/VPCP-CN 2020 khắc phục bất cập khai thác dự án theo phương thức PPP

              • 05/11/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/11/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực