Công văn 93/CV-TD2

Công văn về việc chỉ đạo một số nội dung trong công tác tín dụng quý II/97

Nội dung toàn văn Công văn 93/CV-TD2 chỉ đạo nội dung trong công tác tín dụng quý II/97


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 93/CV-TD2

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 93/CV-TD2 NGÀY 29 THÁNG 03 NĂM 1997 VỀ VIỆC CHỈ ĐẠO MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ TRONG CÔNG TÁC TÍN DỤNG QUÝ II/97

Kính gửi

- Tổng Giám đốc (giám đốc) các tổ chức tín dụng
- Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vàng bạc đá quý VN
- Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố

 

Để triển khai một số công việc cụ thể trong công tác tín dụng quý II/1997; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã quyết định một số nội dung yêu cầu Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng; Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vàng bạc đá quý Việt Nam; Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

1/ Về chỉ tiêu cho vay thanh toán bù trừ:

Trong quý II/1997, cho phép các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố được tiếp tục sử dụng chỉ tiêu cho vay thanh toán bù trừ đã được Ngân hàng Nhà nước TW giao trong quý I/1997 để thực hiện.

Vụ Tín dụng xử lý việc điều hoà chỉ tiêu tạm thời từ nơi thừa sang nơi thiếu (nếu cần thiết) trong tổng chỉ tiêu chung đã được Thống đốc phê duyệt.

2/ Về dư nợ cho vay đối với hệ thống Tổng công ty vàng bạc đá quý Việt Nam:

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc rút dần dư nợ cho vay đối với hệ thống Tổng công ty vàng bạc đá quý theo chỉ đạo tại Công văn số 807/CV-NH14 ngày 26/12/1996 của Ngân hàng Nhà nước. Riêng thời hạn rút dư nợ nếu Công ty Vàng bạc đá quý địa phương quá khó khăn, chưa thể hoàn trả được theo thời hạn 30/6/1997 thì giao cho Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố xem xét có thể trình Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước TW cho kéo dài thời hạn này chậm nhất đến 30/9/1997.

3/ Về cho vay tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước

- Quý II/1997, Ngân hàng Nhà nước xử lý cho vay tái cấp vốn đối với các Tổ chức Tín dụng trong các trường hợp thật sự khó khăn về vốn, chủ yếu là cho nhu cầu thu mua lương thực, và một số mục tiêu kinh tế cần thiết khác của Nhà nước (truờng hơp các Tổ chức Tín dụng phải thực hiện nhiệm vụ của nhà nước giao nhưng tạm thời chưa huy động được vốn).

- Việc thực hiện tái cấp vốn cho các Tổ chức tín dụng được tập trung chủ yếu tại Ngân hàng TW, trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước TW mới ủy quyền cho Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước địa phương thực hiện theo cơ chế tái cấp vốn đã quy định, nhưng phải được Ngân hàng Nhà nước TW giao chỉ tiêu cụ thể (bằng văn bản).

4/ Đối với số nợ đã khoanh của các Ngân hàng Thương mại Quốc doanh (nợ được Liên Bộ Tài Chính - Ngân hàng Nhà nước chấp thuận):

Yêu cầu các Ngân hàng Thương mại tiếp tục theo dõi, quản lý chặt chẽ để tận thu hồi nợ, cuối mỗi quý phải tổng hợp báo cáo Ngân hàng Nhà nước TW về số nợ khoanh thu hồi được (qua Vụ Tín dụng) để trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho hướng xử lý tiếp.

- Đối với số nợ đề nghị cho khoanh nợ mới (nếu có); Các Ngân hàng Thương mại Quốc doanh phải xem xét thật chặt chẽ về hồ sơ xin khoanh nợ, yêu cầu doanh nghiệp làm đầy đủ thủ tục theo hướng dẫn tại Thông tư Liên Bộ số 11/TC-NHNN ngày 28/4/1994 của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính. Số nợ đề nghị khoanh phải là nợ khê đọng do nguyên nhân khách quan, các trường hợp bất khả kháng do thiên tai dịch bệnh. Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra cụ thể số nợ đề nghị khoanh mới, để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

- Trong các trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp còn đang hoạt động (có nợ vay quá hạn Ngân hàng). Nếu vì sự tồn tại của doanh nghiệp, muốn được tiếp tục vay Ngân hàng thì cho phép các Ngân hàng Thương mại có thể xem xét cho vay theo các nguyên tắc chung nhưng phải có các điều kiện sau:

+ Doanh nghiệp phải có phương án sản xuất kinh doanh mới, có hiệu quả.

+ Có đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và đơn vị chủ quản báo cáo Chính phủ và được Chính phủ chỉ đạo qua Ngân hàng Nhà nước cho phép các Ngân hàng Thương mại thực hiện giãn nợ quá hạn cũ và cho vay mới đối với từng trường hợp cụ thể.

Trên đây là một số nội dung cụ thể chỉ đạo công tác tín dụng quý II/1997; Thừa lệnh Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Vụ Tín dụng thông báo để Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng; Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vàng bạc đá quý Việt Nam; Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện.

 

Tạ Quang Khánh

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 93/CV-TD2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu93/CV-TD2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/1997
Ngày hiệu lực29/03/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 93/CV-TD2

Lược đồ Công văn 93/CV-TD2 chỉ đạo nội dung trong công tác tín dụng quý II/97


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 93/CV-TD2 chỉ đạo nội dung trong công tác tín dụng quý II/97
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu93/CV-TD2
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýTạ Quang Khánh
        Ngày ban hành29/03/1997
        Ngày hiệu lực29/03/1997
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 93/CV-TD2 chỉ đạo nội dung trong công tác tín dụng quý II/97

              Lịch sử hiệu lực Công văn 93/CV-TD2 chỉ đạo nội dung trong công tác tín dụng quý II/97

              • 29/03/1997

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/03/1997

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực