Công văn 930/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 930/LĐTBXH-LĐTL về phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 930/LĐTBXH-LDTL phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 930/LĐTBXH-LĐTL
V/v Phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian vừa qua, nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp và Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 18/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư. Nhiều doanh nghiệp đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật lao động, cùng với chính quyền, đoàn thể các cấp có nhiều chính sách thiết thực chăm lo, hỗ trợ với đời sống cho người lao động như trả lương, trả thưởng kịp thời, chủ động điều chỉnh tăng tiền lương, tiền phụ cấp, trợ cấp, hỗ trợ tiền đi lại, tiền thuê nhà ở hoặc xây nhà ở cho người lao động… ở những nơi thực hiện tốt các chính sách này đã tạo được sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp, người sử dụng lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Tuy nhiên, thời gian gần đây do giá cả một số mặt hàng thiết yếu và giá dịch vụ tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người lao động, cộng với việc thực hiện pháp luật lao động ở một số doanh nghiệp không nghiêm như chậm điều chỉnh tiền lương, không nâng lương, trả lương chậm, không cải thiện bữa ăn giữa ca… nên đã xảy ra tranh chấp lao động, đình công, làm cho quan hệ lao động diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, an ninh trật tự xã hội và môi trường đầu tư. Để ngăn ngừa, hạn chế tranh chấp lao động và đình công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện một số biện pháp sau.

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 5/6/2008 của Ban Bí thư và Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 18/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung vào:

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động đối với người lao động và người sử dụng lao động. Ở những tỉnh, thành phố chưa xây dựng đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cần khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện đề án theo Quyết định số 31/QĐ-TTg ngày 24/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp. Bố trí kinh phí, biên soạn tài liệu, tập huấn cho cán bộ, công chức viên chức làm công tác tuyên truyền và tổ chức triển khai bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, trực tiếp đến người lao động và người sử dụng lao động;

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, thường xuyên vi phạm pháp luật lao động; bố trí đủ lực lượng thanh tra lao động, tập huấn nâng cao chất lượng thanh tra viên và đổi mới phương thức thanh tra cho phù hợp, hiệu quả;

c) Thường xuyên tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nhằm tuyên truyền chính sách pháp luật lao động và giải quyết kịp thời các kiến nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, bảo đảm việc làm cho người lao động;

d) Chỉ đạo các cơ quan chức năng căn cứ vào tình hình biến động giá cả các mặt hàng thiết yếu và mặt bằng tiền công trên địa bàn yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh mức tiền lương theo đúng quy định của pháp luật và cam kết của doanh nghiệp với người lao động. Vận động doanh nghiệp tăng thêm tiền lương, tiền trợ cấp, phụ cấp, hỗ trợ tiền đi lại, tiền thuê nhà ở, cải thiện bữa ăn giữa ca để bảo đảm ổn định và cải thiện đời sống người lao động.

2. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, từng bước giải quyết khó khăn về nhà ở cho người lao động. Có biện pháp quản lý mức giá cho thuê nhà hợp lý đối với các chủ nhà trọ và ngăn ngừa việc lợi dụng tình hình hiện nay để tăng mức giá thuê nhà lên quá cao.

3. Tăng cường các biện pháp kiểm soát giá cả, ổn định thị trường theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trong làm việc và sinh hoạt.

4. Duy trì thường xuyên hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ công tác liên ngành về giải quyết tranh chấp lao động và đình công; phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên, theo dõi và nắm chắc tình hình của doanh nghiệp trên địa bàn, phát hiện kịp thời những mâu thuẫn trong quan hệ lao động để hỗ trợ các bên giải quyết kịp thời, đúng pháp luật nhằm ngăn chặn tranh chấp lao động, đình công xảy ra.

Khi có đình công xảy ra cần chủ động tìm hiểu nguyên nhân, hướng dẫn các bên thương lượng để giải quyết, sớm ổn định tình hình, không để tranh chấp lao động, đình công kéo dài, ảnh hướng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm, thu nhập của người lao động, trật tự an toàn xã hội và môi trường đầu tư trên địa bàn. Có biện pháp kiên quyết xử lý những đối tượng có hành động quá khích, lôi kéo, kích động người lao động tham gia đình công gây rối trật tự nơi công cộng.

5. Ở những tỉnh, thành phố có nhiều khu công nghiệp, nhiều lao động làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cần báo cáo với Tỉnh ủy, Thành ủy để có chỉ đạo thống nhất, huy động các tổ chức đoàn thể cùng tham gia thực hiện các biện pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế tranh chấp lao động, đình công; từng bước xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trên địa bàn.

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo và thường xuyên báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để triển khai thực hiện)
- Ban Quản lý các KCN, KCX (để triển khai thực hiện)
- Liên đoàn Lao động tỉnh, Tp.
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 930/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu930/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2011
Ngày hiệu lực01/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 930/LĐTBXH-LĐTL

Lược đồ Công văn 930/LĐTBXH-LDTL phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 930/LĐTBXH-LDTL phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu930/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Thị Kim Ngân
        Ngày ban hành01/04/2011
        Ngày hiệu lực01/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 930/LĐTBXH-LDTL phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động

           Lịch sử hiệu lực Công văn 930/LĐTBXH-LDTL phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động

           • 01/04/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/04/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực