Công văn 9300/VPCP-KTTH

Công văn 9300/VPCP-KTTH năm 2015 thực hiện Quyết định 250/QĐ-TTg về đề xuất chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã không phải quy mô toàn xã và các đối tượng có liên quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9300/VPCP-KTTH Quyết định 250/QĐ-TTg chính sách chủ nhiệm hợp tác xã không phải quy mô toàn xã 2015


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9300/VPCP-KTTH
V/v Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét báo cáo của Bộ Nội vụ (văn bản số 3625/BC-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2015) về việc thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và tổng hợp kiến nghị của các địa phương về đề xuất chính sách đối với Chủ nhiệm hp tác xã không phải quy mô toàn xã và các đối tượng có liên quan, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kéo dài thời gian thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước quy định tại Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016 và giữ nguyên phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Quyết định.

2. Giao Bộ Nội vụ đôn đốc các địa phương hoàn thành việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước đúng thi hạn; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong Quý I năm 2017.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- Các Bộ: LĐTBXH, NN&PTNT, TP;
- Ban T chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN,Trợ lý TTgCP, các Vụ: KGVX, PL, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ
NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9300/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9300/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2015
Ngày hiệu lực11/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9300/VPCP-KTTH Quyết định 250/QĐ-TTg chính sách chủ nhiệm hợp tác xã không phải quy mô toàn xã 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9300/VPCP-KTTH Quyết định 250/QĐ-TTg chính sách chủ nhiệm hợp tác xã không phải quy mô toàn xã 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9300/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành11/11/2015
        Ngày hiệu lực11/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 9300/VPCP-KTTH Quyết định 250/QĐ-TTg chính sách chủ nhiệm hợp tác xã không phải quy mô toàn xã 2015

             Lịch sử hiệu lực Công văn 9300/VPCP-KTTH Quyết định 250/QĐ-TTg chính sách chủ nhiệm hợp tác xã không phải quy mô toàn xã 2015

             • 11/11/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/11/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực