Công văn 931/LĐTBXH-LĐTL

Công văn số 931/LĐTBXH-LĐTL về việc thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 931/LĐTBXH-LĐTL thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo NĐ 110/2007/NĐ-CP


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
--------------

Số: 931/LĐTBXH-LĐTL
V/v thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP.

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị

Trả lời Công văn số 140/LĐTBXH-LĐTL ngày 04/3/2008 của quý Sở về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ quy định: “Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị Tổng công ty 91 phê duyệt phương án giải quyết lao động dôi dư theo nguyên tắc một lần để thực hiện đối với từng doanh nghiệp quy định tại Điều 1 Nghị định này”.

Như vậy, Công ty In-Phát hành sách và thiết bị trường học đã thực hiện giải quyết lao động dôi dư khi hợp nhất nên không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ khi thực hiện phá sản doanh nghiệp.

2. Việc giải quyết chế độ thôi việc, mất việc làm đối với người lao động không bố trí được việc làm tại Công ty In-Phát hành sách và thiết bị trường học được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị quý Sở hướng dẫn doanh nghiệp và người lao động thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huỳnh Thị Nhân (để b/c);
- Lưu VT, Vụ LĐ-TL

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 931/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu931/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2008
Ngày hiệu lực24/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 931/LĐTBXH-LĐTL thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo NĐ 110/2007/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 931/LĐTBXH-LĐTL thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo NĐ 110/2007/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu931/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Minh Huân
        Ngày ban hành24/03/2008
        Ngày hiệu lực24/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 931/LĐTBXH-LĐTL thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo NĐ 110/2007/NĐ-CP

            Lịch sử hiệu lực Công văn 931/LĐTBXH-LĐTL thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo NĐ 110/2007/NĐ-CP

            • 24/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực