Công văn 931TCT/ĐTNN

Công văn số 931 TCT/ĐTNN ngày 31/03/2004 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế TNDN do tái đầu tư trước 01/01/2004

Nội dung toàn văn Công văn 931 TCT/ĐTNN hoàn thuế TNDN do tái đầu tư trước 01/01/2004


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 931 TCT/ĐTNN
V/v hoàn thuế TNDN do tái đầu tư trước 01/01/2004

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty TNHH phụ tùng xe máy, ô tô MACHINO

Trả lời văn thư đề ngày 12 tháng 3 năm 2004 của Công ty TNHH phụ tùng xe máy, ô tô MACHINO (Công ty MACHINO) về việc hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) do tái đầu tư đối với các Khoản thu nhập đã tái đầu tư trước ngày 01 tháng 01 năm 2004, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003; Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ và Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính thì từ ngày 01 tháng 01 năm 2004 bãi bỏ việc hoàn thuế TNDN đối với thu nhập tái đầu tư tại Việt Nam.

Trường hợp Công ty MACHINO đã dùng lợi nhuận và các Khoản thu nhập hợp pháp khác từ hoạt động đầu tư ở Việt Nam của các năm trước năm 2004 để tái đầu tư tại Việt Nam, nếu đáp ứng đủ các Điều kiện theo quy định tại Điều 51 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ và giấy phép đầu tư (hoặc giấy phép Điều chỉnh hoặc văn bản chấp thuận) do cơ quan cấp giấy phép đầu tư cấp cho phép dùng lợi nhuận tái đầu tư ban hành trước ngày 1 tháng 1 năm 2004, thì Công ty sẽ được xem xét hoàn thuế TNDN tái đầu tư theo hướng dẫn tại Điểm 6, Mục I, Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2001 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty hoàn tất thủ tục, hồ sơ hoàn thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 13/2001/TT-BTC nêu trên và xuất trình với Cục thuế thành phố Hà Nội để được xem xét hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty MACHINO biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 931TCT/ĐTNN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 931TCT/ĐTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/03/2004
Ngày hiệu lực 31/03/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 931TCT/ĐTNN

Lược đồ Công văn 931 TCT/ĐTNN hoàn thuế TNDN do tái đầu tư trước 01/01/2004


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 931 TCT/ĐTNN hoàn thuế TNDN do tái đầu tư trước 01/01/2004
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 931TCT/ĐTNN
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành 31/03/2004
Ngày hiệu lực 31/03/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 931 TCT/ĐTNN hoàn thuế TNDN do tái đầu tư trước 01/01/2004

Lịch sử hiệu lực Công văn 931 TCT/ĐTNN hoàn thuế TNDN do tái đầu tư trước 01/01/2004

  • 31/03/2004

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 31/03/2004

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực