Công văn 932/TCHQ-KTTT

Công văn số 932/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế xe Bus nhập khẩu

Nội dung toàn văn Công văn 932/TCHQ-KTTT giá tính thuế xe Bus nhập khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 932/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế xe Bus nhập khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh 

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 03/CV-MT ngày 21/1/2006 của Công ty TNHH TM&DV Minh Thủy khiếu nại giá tính thuế lô hàng xe Bus nhập khẩu tại tờ khai số: 1511/NK/KDÔ/KV3-1 ngày 19/8/2005. Qua xem xét hồ sơ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số: 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ; Thông tư số: 60/2002/NĐ-CP">118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, nguyên tắc và các phương pháp xác định trị giá.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh:

1. Không giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp theo 01 trong 02 phương án do Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề xuất tại công văn số: 261/HQTP.GTT ngày 24/01/2006 vì không đúng trình tự, nguyên tắc và các phương pháp xác định trị giá hướng dẫn tại Nghị định số: 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ; Thông tư số: 60/2002/NĐ-CP">118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính (xác định giá tính thuế theo phương pháp 4, phương pháp 6 trong khi vẫn có dữ liệu để xác định theo phương pháp 2, phương pháp 3).

2. Xác định lại giá tính thuế đối với lô hàng nhập khẩu tại tờ khai nêu trên theo đúng trình tự, nguyên tắc và các phương pháp xác định trị giá tính thuế trên cơ sở các thông tin về trị giá của mặt hàng giống hệt đã được chấp nhận trị giá giao dịch tại các địa phương khác do Tổng cục cung cấp (gửi kèm), điều chỉnh lại số thuế phải nộp và giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp.

3. Trường hợp có nghi ngờ giá khai báo thì tổng hợp vấn đề chuyển bộ phận kiểm tra sau thông quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 932/TCHQ-KTTT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 932/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/03/2006
Ngày hiệu lực 09/03/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 932/TCHQ-KTTT giá tính thuế xe Bus nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 932/TCHQ-KTTT giá tính thuế xe Bus nhập khẩu
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 932/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành 09/03/2006
Ngày hiệu lực 09/03/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 932/TCHQ-KTTT giá tính thuế xe Bus nhập khẩu

Lịch sử hiệu lực Công văn 932/TCHQ-KTTT giá tính thuế xe Bus nhập khẩu

  • 09/03/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 09/03/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực