Công văn 935/TCTK-PPCĐ

Công văn 935/TCTK-PPCĐ năm 2021 thông báo mã số và tên đơn vị hành chính mới do Tổng cục Thống kê ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 935/TCTK-PPCĐ 2021 thông báo mã số và tên đơn vị hành chính mới


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 935/TCTK-PPCĐ
V/v thông báo mã số và tên đơn vị hành chính mới

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập mới, chia tách, nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/5/2021;

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ/TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến ngày 30/6/2004;

Tổng cục Thống kê thông báo danh sách các đơn vị hành chính và mã số mới trong toàn quốc từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/5/2021 (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Tổng cục Thống kê đề nghị Quý cơ quan cập nhật mã số đơn vị hành chính mới để thống nhất sử dụng trong công tác quản lý và thống kê.

Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ: Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Quản lý chất lượng thống kê, Tổng cục Thống kê.

Điện thoại: (024) 73046666/8006, email:  phuongphapchedo@gso.gov.vn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TC (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);
- Vụ TH&PBTTTK (để đăng trên website);
- Lưu: VT, PPCĐ.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hương

 

DANH SÁCH

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH MỚI TOÀN QUỐC TỪ NGÀY 01/01/2021 ĐẾN NGÀY 30/5/2021
(Ban hành kèm theo Công văn 935/TCTK-PPCĐ ngày 29 tháng 06 năm 2021 của Tổng cục Thống kê)

tỉnh

Tên Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Số Nghị quyết ngày, tháng, năm

Huyện

Tên Huyện,Quận, Thị xã, Thành phố trực thuộc Tỉnh

Tên Xã, Phường, Thị trấn

Mô tả

08

Tỉnh Tuyên Quang

1262/NQ-UBTVQH14 Ngày 27/4/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

071

Huyện Lâm Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

02266

Thị trấn Lăng Can

Đổi loại hình từ xã Lăng Can

 

 

 

 

 

02299

Xã Phúc Sơn

Chuyển đến từ huyện Chiêm Hóa

 

 

 

 

 

02302

Xã Minh Quang

Chuyển đến từ huyện Chiêm Hóa

 

 

 

075

Huyện Yên Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

02473

Thị trấn Yên Sơn

Đổi loại hình từ xã Thắng Quân

17

Tỉnh Hòa Bình

1189/NQ-UBTVQH14 Ngày 12/01/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

148

Thành phố Hòa Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

04816

Phường Quỳnh Lâm

Đổi loại hình từ xã Sủ Ngòi

 

 

 

 

 

04918

Phường Trung Minh

Đổi loại hình từ xã Trung Minh

27

Tỉnh Bắc Ninh

1191/NQ-UBTVQH14 Ngày 12/01/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

261

Thị xã Từ Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

09373

Phường Hương Mạc

Đổi loại hình từ xã Hương Mạc

 

 

 

 

 

09370

Phường Tam Sơn

Đổi loại hình từ xã Tam Sơn

 

 

 

 

 

09376

Phường Tương Giang

Đổi loại hình Tương Giang

 

 

 

 

 

09379

Phường Phù Khê

Đổi loại hình từ xã Phù Khê

 

 

 

 

 

09397

Phường Phù Chẩn

Đổi loại hình từ xã Phù Chẩn

38

Tỉnh Thanh Hóa

1260/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

394

Huyện Yên Định

 

 

 

 

 

 

 

 

15403

Thị trấn Yên Lâm

Đổi loại hình từ xã Yên Lâm

 

 

 

 

 

15412

Thị trấn Quý Lộc

Đổi loại hình từ xã Quý Lộc

46

Tỉnh Thừa Thiên Huế

1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

474

Thành phố Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

19756

Phường Gia Hội

Đổi tên từ phường Phú Hiệp

 

 

 

 

 

19768

Phường Đông Ba

Đổi tên từ phường Phú Hòa

 

 

 

 

 

19900

Phường Thuận An

Chuyển đến từ huyện Phú Vang, đổi loại hình từ thị trấn Thuận An

 

 

 

 

 

19930

Phường Phú Thượng

Chuyển đến từ huyện Phú Vang, đổi loại hình từ xã Phú Thượng

 

 

 

 

 

19963

Phường Thủy Vân

Chuyển đến từ thị xã Hương Thủy, đổi loại hình từ xã Thủy Vân

 

 

 

 

 

20014

Phường Hương Vinh

Chuyển đến từ thị xã Hương Trà, đổi loại hình từ xã Hương Vinh

 

 

 

 

 

20023

Phường Hương An

Chuyển đến từ thị xã Hương Trà

 

 

 

 

 

20029

Phường Hương Hồ

Chuyển đến từ thị xã Hương Trà

 

 

 

 

 

19906

Xã Phú Dương

Chuyển đến từ huyện Phú Vang

 

 

 

 

 

19909

Xã Phú Mậu

Chuyển đến từ huyện Phú Vang

 

 

 

 

 

19924

Xã Phú Thanh

Chuyển đến từ huyện Phú Vang

 

 

 

 

 

19981

Xã Thủy Bằng

Chuyển đến từ thị xã Hương Thủy

 

 

 

 

 

19999

Xã Hải Dương

Chuyển đến từ thị xã Hương Trà

 

 

 

 

 

20002

Xã Hương Phong

Chuyển đến từ thị xã Hương Trà

 

 

 

 

 

20032

Xã Hương Thọ

Chuyển đến từ thị xã Hương Trà

 

 

 

 

 

19744

Phường Phú Thuận

Đóng mã, nhập vào phường Thuận Hòa và phường Tây Lộc

 

 

 

 

 

19747

Phường Phú Bình

Đóng mã, nhập vào phường Thuận Lộc

 

 

 

 

 

19765

Phường Thuận Thành

Đóng mã, nhập vào phường Đông Ba

 

 

 

 

 

19771

Phường Phú Cát

Đóng mã, nhập vào phường Gia Hội

52

Tỉnh Bình Định

1188/NQ-UBTVQH14 ngày 12/01/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

548

Huyện Phù Cát

 

 

 

 

 

 

 

 

21898

Thị trấn Cát Tiến

Đổi loại hình từ xã Cát Tiến

75

Tỉnh Đồng Nai

1261/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

739

Huyện Cẩm Mỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

26341

Thị trấn Long Giao

Đổi loại hình từ xã Long Giao

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 935/TCTK-PPCĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu935/TCTK-PPCĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2021
Ngày hiệu lực29/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(02/07/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 935/TCTK-PPCĐ

Lược đồ Công văn 935/TCTK-PPCĐ 2021 thông báo mã số và tên đơn vị hành chính mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 935/TCTK-PPCĐ 2021 thông báo mã số và tên đơn vị hành chính mới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu935/TCTK-PPCĐ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thống kê
        Người kýNguyễn Thị Hương
        Ngày ban hành29/06/2021
        Ngày hiệu lực29/06/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (02/07/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 935/TCTK-PPCĐ 2021 thông báo mã số và tên đơn vị hành chính mới

              Lịch sử hiệu lực Công văn 935/TCTK-PPCĐ 2021 thông báo mã số và tên đơn vị hành chính mới

              • 29/06/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/06/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực