Công văn 9357/VPCP-KGVX

Công văn 9357/VPCP-KGVX về cấp phép biên tập, biên dịch kênh truyền hình nước ngoài theo Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9357/VPCP-KGVX cấp phép biên tập biên dịch kênh truyền hình nước ngoài


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9357/VPCP-KGVX
V/v cấp phép biên tập, biên dịch kênh truyền hình nước ngoài theo Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông (công văn 3023/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 05 tháng 11 năm 2012) về việc cấp phép biên tập, biên dịch kênh truyền hình nước ngoài theo Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thực hiện việc biên tập, biên dịch đến 15 tháng 5 năm 2013 đối với tất cả các kênh truyền hình nước ngoài hoặc trên hệ thống truyền hình trả tiền.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm căn cứ tình hình thực tế ở Việt Nam, tham khảo kinh nghiệm của các nước trong việc quản lý các kênh truyền hình nước ngoài; làm rõ tác động tích cực và bất lợi của việc yêu cầu biên tập, biên dịch đối với tất cả các kênh nước ngoài ở Việt Nam, trên cơ sở đó, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện yêu cầu biên tập, biên dịch theo Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 12 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, QHQT, NC;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9357/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9357/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2012
Ngày hiệu lực16/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9357/VPCP-KGVX cấp phép biên tập biên dịch kênh truyền hình nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9357/VPCP-KGVX cấp phép biên tập biên dịch kênh truyền hình nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9357/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành16/11/2012
        Ngày hiệu lực16/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 9357/VPCP-KGVX cấp phép biên tập biên dịch kênh truyền hình nước ngoài

             Lịch sử hiệu lực Công văn 9357/VPCP-KGVX cấp phép biên tập biên dịch kênh truyền hình nước ngoài

             • 16/11/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/11/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực