Công văn 9358/BGDĐT-CSVCTBTH

Công văn 9358/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2013 báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9358/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2014 báo cáo tình hình đấu thầu năm 2013


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9358/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2013

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các đại học, trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ;
- Các Ban Quản lý dự án, đơn vị trực thuộc Bộ.

 

Thực hiện công văn số 9425/BKHĐT-QLĐT ngày 21/11/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, trường đại học, cao đẳng và các Ban Quản lý dự án, đơn vị trực thuộc báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2013 theo nội dung chính sau:

1. Phần nội dung báo cáo:

- Tình hình quán triệt thực hiện Luật đấu thầu, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP; Việc tuân thủ các thông tư quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu (gói thầu xây lắp, gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, gói thầu tư vấn, gói thầu mua sắm hàng hoá); hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp; hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh; hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp; hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn; báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu; báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp; báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu tư vấn và thông tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo đấu thầu.

- Tình hình thực hiện Chỉ thị 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hoá sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

- Nhận xét, đánh giá về năng lực của đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu (số lượng cán bộ có chứng chỉ tham gia khoá học đấu thầu/số lượng cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu).

- Tình hình giải quyết kiến nghị về đấu thầu (số lượng các cuộc kiến nghị và kết quả xử lý) và tình hình thực hiện xử lý vi phạm về đấu thầu.

- Tổng hợp, đánh giá kết quả công tác đấu thầu thực hiện trong năm 2013 (theo quy định tại phần II dưới đây), những tồn tại, hạn chế trong quản lý và thực hiện đấu thầu cần phải khắc phục trong thời gian tới và các kiến nghị (về cơ chế chính sách, về hướng dẫn thực hiện...) để đảm bảo hiệu quả trong quản lý và thực hiện công tác đấu thầu.

2. Phần tổng hợp số liệu:

- Tổng hợp số liệu về kết quả lựa chọn nhà thầu theo Biểu 1, 2, 3 kèm theo công văn này (lưu ý đơn vị tính cho tất cả các biểu là “triệu đồng”).

- Tổng hợp chi tiết các gói thầu theo Biểu 4 kèm theo công văn này.

- Đối với các đơn vị trực thuộc như Cục, Vụ, Ban quản lý dự án do Bộ thành lập (không bao gồm các doanh nghiệp nhà nước và các đại học, trường đại học, cao đẳng) tổng hợp thêm số liệu theo Biểu 5 kèm theo công văn này.

3. Phương thức nộp báo cáo:

- Báo cáo gửi qua đường công văn gồm phần nội dung báo cáo và phần tổng hợp số liệu đến Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Gửi file mềm báo cáo và phần tổng hợp số liệu của báo cáo công tác đấu thầu năm 2013 từ Biểu 1 đến Biểu 5 qua địa chỉ Email: [email protected]

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị gửi báo cáo theo các cách nêu trên trước ngày 17/01/2014 để Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CSVCTBTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9358/BGDĐT-CSVCTBTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9358/BGDĐT-CSVCTBTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2013
Ngày hiệu lực31/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9358/BGDĐT-CSVCTBTH

Lược đồ Công văn 9358/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2014 báo cáo tình hình đấu thầu năm 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9358/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2014 báo cáo tình hình đấu thầu năm 2013
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9358/BGDĐT-CSVCTBTH
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhạm Mạnh Hùng
        Ngày ban hành31/12/2013
        Ngày hiệu lực31/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9358/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2014 báo cáo tình hình đấu thầu năm 2013

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9358/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2014 báo cáo tình hình đấu thầu năm 2013

           • 31/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực