Công văn 9367/VPCP-KTTH

Công văn 9367/VPCP-KTTH xử lý tài chính thực hiện chuyển đổi Nông trường Sông Hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9367/VPCP-KTTH xử lý tài chính thực hiện chuyển đổi Nông trường


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9367/VPCP-KTTH
V/v xử lý tài chính thực hiện chuyển đổi Nông trường Sông Hậu

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 14680/BTC-TCDN ngày 25 tháng 10 năm 2012 về việc xử lý tài chính thực hiện chuyển đổi Nông trường Sông Hậu, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ:

a) Chỉ đạo Nông trường Sông Hậu căn cứ quy định tại Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ xây dựng Đề án cụ thể gắn với phương án xử lý tài chính nhằm chuyển đổi Nông trường thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành vên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

b) Chỉ đạo Nông trường Sông Hậu căn cứ quy định tại Nghị định số 69/2002/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ, lập hồ sơ gửi và hợp tác với các ngân hàng thương mại để thực hiện tái cơ cấu lại các khoản nợ vay của Nông trường Sông Hậu; hỗ trợ xử lý tài sản đảm bảo tiền vay để thu hồi nợ theo quy định và phê duyệt Đề án chuyển đổi Nông trường Sông Hậu thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, báo cáo Bộ Tài chính thẩm tra trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

a) Căn cứ Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015 tại Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực tế của Nông trường Sông Hậu để chỉ đạo các ngân hàng thương mại hướng dẫn Nông trường thực hiện xóa nợ lãi vay theo quy định tại Nghị định số 69/2002/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ.

b) Kiểm tra, đôn đốc các ngân hàng thường mại thực hiện việc phân loại các khoản nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro trong hoạt động ngân hàng; các khoản nợ đã được xử lý bằng dự phòng rủi ro tín dụng theo quy định của pháp luật để đề xuất biện pháp xử lý đối với các khoản nợ vay các ngân hàng thương mại của Nông trường theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 9374/VPCP-KTTH ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ.

3. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 9374/VPCP-KTTH ngày 27 tháng 12 năm 2010 và xử lý tài chính của Nông trường Sông Hậu theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Phạm Viết Muôn, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐMDN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9367/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9367/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2012
Ngày hiệu lực19/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9367/VPCP-KTTH xử lý tài chính thực hiện chuyển đổi Nông trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9367/VPCP-KTTH xử lý tài chính thực hiện chuyển đổi Nông trường
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9367/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành19/11/2012
        Ngày hiệu lực19/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 9367/VPCP-KTTH xử lý tài chính thực hiện chuyển đổi Nông trường

         Lịch sử hiệu lực Công văn 9367/VPCP-KTTH xử lý tài chính thực hiện chuyển đổi Nông trường

         • 19/11/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/11/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực