Công văn 9372/TXNK-TGHQ

Công văn 9372/TXNK-TGHQ năm 2018 về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9372/TXNK-TGHQ 2018 vướng mắc về trị giá hải quan


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9372/TXNK-TGHQ
V/v trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 2497/HQHCM-TXNK ngày 14/9/2018 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn triển khai quy định trị giá hải quan. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về việc hướng dẫn triển khai quy định về tham vấn 1 lần, sử dụng kết quả nhiều lần trong kiểm tra trị giá hải quan: Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7565/TCHQ-TXNK ngày 25/12/2018 về việc xử lý vướng mắc tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC , theo đó Tổng cục Hải quan sẽ ban hành Đề án tham vấn 1 lần để hướng dẫn thực hiện thng nht toàn ngành.

2. Về việc trả lời vướng mắc của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 2108/HQHCM-TXNK ngày 06/8/2018 và công văn số 2320/HQHCM-TXNK ngày 24/8/2018: Tổng cục Hải quan không nhận được công văn số 2108/HQHCM-TXNK của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Đối với công văn số 2320/HQHCM-TXNK ngày 24/8/2018 Tổng cục Hải quan đã có công văn trả lời số 5598/TXNK-TGHQ ngày 21/9/2018.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGH
Q (Hằng B-3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Hoàng Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9372/TXNK-TGHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9372/TXNK-TGHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2018
Ngày hiệu lực27/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9372/TXNK-TGHQ

Lược đồ Công văn 9372/TXNK-TGHQ 2018 vướng mắc về trị giá hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9372/TXNK-TGHQ 2018 vướng mắc về trị giá hải quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9372/TXNK-TGHQ
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Hoàng Tuấn
        Ngày ban hành27/12/2018
        Ngày hiệu lực27/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 9372/TXNK-TGHQ 2018 vướng mắc về trị giá hải quan

             Lịch sử hiệu lực Công văn 9372/TXNK-TGHQ 2018 vướng mắc về trị giá hải quan

             • 27/12/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/12/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực