Công văn 9378/BTC-TCDN

Công văn số 9378/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc tiếp tục thực hiện giải quyết lao động dôi dư theo Nghị định 41/2002/NĐ-CP

Nội dung toàn văn Công văn 9378/BTC-TCDN tiếp tục thực hiện giải quyết lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 9378/BTC-TCDN
V/v: Tiếp tục thực hiện giải quyết
lao động dôi dư theo Nghị định
41/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương
- Tổng công ty Nhà nước  

Ngày 04/5/2006 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 06/2006/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 4/2006, trong đó có nội dung thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp doanh nghiệp nhà nước năm 2006, Chính phủ thống nhất từ ngày 01/01/2006 tiếp tục áp dụng chính sách hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước như quy định tại Nghị định 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ. Bộ Tài chính thông báo như sau:

1. Việc thực hiện quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước tiếp tục được thực hiện theo quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 20/2005/QĐ-BTC ngày 7/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng công ty nhà nước chỉ đạo:

Các doanh nghiệp đã tiếp nhận kinh phí từ Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư thực hiện đầy đủ báo cáo quyết toán kinh phí với cơ quan quản lý Quỹ. Trường hợp Quỹ chưa nhận được đầy đủ báo cáo quyết toán của các doanh nghiệp đã được Quỹ hỗ trợ kinh phí đợt trước thì tạm thời Quỹ chưa cấp kinh phí cho các doanh nghiệp có Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí đợt này.

Các doanh nghiệp tiến hành sắp xếp lao động trên cơ sở sắp xếp doanh nghiệp theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ cho lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước vẫn theo quy định tại Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 20/2005/QĐ-BTC.

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đôn đốc việc nộp các Khoản thu từ cổ phần hóa về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Bộ Tài chính đối với trường hợp cổ phần hóa công ty nhà nước độc lập theo địa chỉ:

Tên đơn vị hưởng: Cục Tài chính doanh nghiệp

Tài Khoản: 942.01.00.0000

Tại: Sở giao dịch kho bạc nhà nước.

Hoặc: Đơn vị nhận tiền: Sở giao dịch kho bạc nhà nước

Tài Khoản: 44 11 00. 01

Tại: Sở giao dịch Ngân hàng nhà nước

Nội dung: Chuyển tiền bán phần vốn nhà nước, cổ tức thuộc phần vốn nhà nước góp tại công ty cổ phần về Cục Tài chính doanh nghiệp, tài Khoản 942.01.00.00000 Sở giao dịch kho bạc nhà nước.

Bộ Tài chính sẽ thực hiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp giải quyết lao động, dôi dư sau khi Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Bộ Tài chính nhận được các Khoản nộp nói trên.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Chỉ đạo đổi mới và PTDN;
- Bộ Lao động – Thương binh và XH;
- Lưu: VT, Cục TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
  
Trần Xuân Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9378/BTC-TCDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9378/BTC-TCDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2006
Ngày hiệu lực02/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9378/BTC-TCDN tiếp tục thực hiện giải quyết lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9378/BTC-TCDN tiếp tục thực hiện giải quyết lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9378/BTC-TCDN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Xuân Hà
        Ngày ban hành02/08/2006
        Ngày hiệu lực02/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9378/BTC-TCDN tiếp tục thực hiện giải quyết lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9378/BTC-TCDN tiếp tục thực hiện giải quyết lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP

           • 02/08/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/08/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực