Công văn 938/TTg-KTTH

Công văn 938/TTg-KTTH năm 2016 báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 938/TTg-KTTH tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 938/TTg-KTTH
V/v báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Kho bạc Nhà nước.

 

Trong những tháng đầu năm 2016, các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về Điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế đang có dấu hiệu chậm lại, trong đó có nguyên nhân liên quan đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư chậm. Để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được Quốc hội thông qua, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, cụ thể như sau:

1. Nội dung báo cáo:

- Tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2016.

- Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai;

- Nguyên nhân (trình tự, thủ tục đầu tư, tổ chức thực hiện, các nguyên nhân khác).

- Kiến nghị giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn.

2. Thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 06 tháng 6 năm 2016.

3. Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ.

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp với Bộ Tài chính tổng hp báo cáo của các Bộ, cơ quan và địa phương nêu trên; đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 6 năm 2016.

(Lưu ý: Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, lựa chọn các nội dung đã nêu trong Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 đã trình Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3643/BKHĐT-TH ngày 13 tháng 5 năm 2016 để tổng hợp vào Báo cáo này).

Yêu cầu các Bộ, cơ quan và địa phương khẩn trương triển khai, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, KGVX, TKBT, NC, QHQT, TH, V.III;
- Lưu VT, KTTH (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 938/TTg-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu938/TTg-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2016
Ngày hiệu lực01/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 938/TTg-KTTH tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 938/TTg-KTTH tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu938/TTg-KTTH
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVương Đình Huệ
        Ngày ban hành01/06/2016
        Ngày hiệu lực01/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 938/TTg-KTTH tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 938/TTg-KTTH tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2016

             • 01/06/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/06/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực