Công văn 9389/VPCP-CN

Công văn 9389/VPCP-CN năm 2020 về tăng cường thực hiện biện pháp quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng thủy điện nhỏ và một số vấn đề liên quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9389/VPCP-CN 2020 quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng thủy điện nhỏ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9389/VPCP-CN
V/v tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng thủy điện nhỏ và một số vấn đề liên quan.

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về báo cáo và kiến nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 96/BC-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2020 về tình hình sạt lở tại khu vực Dự án thủy điện Rào Trăng 3 thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các vấn đề liên quan đến thủy điện tại khu vực miền Trung, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc kiến nghị của Bộ Công Thương tại văn bản nêu trên về việc tăng cường các biện pháp quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng các dự án thủy điện nhỏ trên phạm vi toàn quốc.

Giao Bộ Công Thương theo thẩm quyền được pháp luật quy định về quy hoạch thủy điện nhỏ hướng dẫn cụ thể nội dung này, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội các địa phương có các dự án thủy điện, gắn với phát triển bền vững và an toàn, bảo vệ môi trường.

2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương khẩn trương tổ chức nghiên cứu đánh giá những biến đổi cực đoan của thời tiết trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay làm cơ sở để rà soát các chiến lược, kế hoạch trong phòng, chống thiên tai và phát triển kinh tế.

b) Chủ trì nghiên cứu, xây dựng các bản đồ tỷ lệ lớn về lũ quét và sạt lở đất đá để làm cơ sở trong đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng về kinh tế - xã hội.

c) Tăng cường năng lực cảnh báo, dự báo các hiện tượng thời tiết như bão, lũ đảm bảo tính chính xác và kịp thời; xây dựng hệ thống viễn thông, quan trắc, giám sát, cảnh báo, dự báo nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông, hạn chế rủi ro do các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra, đặc biệt là khu vực miền Trung.

d) Rà soát nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án thủy điện đã được phê duyệt để thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá theo quy định, trường hợp các dự án chưa đưa vào vận hành nếu có tác động tiêu cực lớn đối với môi trường - xã hội thì yêu cầu nghiên cứu đánh giá lại và có phương án điều chỉnh phù hợp, nếu không sẽ đề xuất cấp có thẩm quyền thu hồi lại theo đúng quy định.

3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định trong việc lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện phương án trồng rừng thay thế đối với các công trình/dự án nhằm góp phần nâng cao chất lượng trồng rừng đảm bảo cân bằng sinh thái và khả năng tự điều tiết nguồn nước trên lưu vực.

b) Rà soát hiện trạng hệ thống hành lang thoát lũ phía hạ du các đập thủy lợi - thủy điện, bổ sung và hoàn chỉnh “Bản đồ ngập lụt hạ du hồ chứa trên lưu vực sông” theo thẩm quyền được quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước nhằm đảm bảo xác định chính xác được phạm vi ngập lụt, độ sâu ngập lụt và thời gian ngập lụt hạ du các hồ chứa thủy lợi - thủy điện, đảm bảo công tác ứng phó với tình huống thiên tai khẩn cấp trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TC, XD, TP;
- UBQL vốn nhà nước tại Việt Nam;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, NN, NC, KGVX;
- Lưu: VT, CN (2), nvq

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9389/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9389/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2020
Ngày hiệu lực09/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(11/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9389/VPCP-CN 2020 quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng thủy điện nhỏ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9389/VPCP-CN 2020 quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng thủy điện nhỏ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9389/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành09/11/2020
        Ngày hiệu lực09/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (11/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 9389/VPCP-CN 2020 quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng thủy điện nhỏ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 9389/VPCP-CN 2020 quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng thủy điện nhỏ

             • 09/11/2020

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/11/2020

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực