Công văn 939/SXD-KTXD

Công văn 939/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công ngành xây dựng theo Nghị định 97/2009/NĐ-CP do Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 939/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công


UBND TP CẦN THƠ
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 939/SXD-KTXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công ngành xây dựng theo Nghị định số 97/2009/NĐ-CP của Chính phủ

Cần Thơ, ngày 05 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện;
- Các chủ đầu tư xây dựng công trình;
- Các tổ chức hoạt động xây dựng.

 

Căn cứ Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;
Căn cứ Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng,
Trong thời gian điều chỉnh bộ đơn giá xây dựng cơ bản, Sở Xây dựng hướng dẫn tạm thời điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ với các nội dung chủ yếu sau:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Áp dụng cho các dự toán đã được lập theo các Bộ đơn giá do Sở Xây dựng đã công bố gồm:

- Bộ đơn giá xây dựng cơ bản, địa bàn thành phố Cần Thơ được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo Công văn số 208/SXD-GĐKT ngày 03 tháng 4 năm 2008.

- Bộ đơn giá chuyên ngành đô thị địa bàn thành phố Cần Thơ được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo Công văn số 23,24,25,26/SXD-GĐKT ngày 12 tháng 01 năm 2009.

- Bộ đơn giá công tác sửa chữa công trình xây dựng địa bàn thành phố Cần Thơ được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo Công văn số 416/SXD-QLXD ngày 25 tháng 5 năm 2009.

II. HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG:

Chi phí nhân công, máy thi công ngành xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh như sau:

Bảng 1: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ XÂY DỰNG

(Bộ đơn giá Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố tại văn bản số 208/SXD-GĐKT ngày 03 tháng 4 năm 2008)

STT

Khoản mục chi phí

Ký hiệu

Hệ số điều chỉnh (KĐC)

Áp dụng cho các quận thuộc TP Cần Thơ (lương tối thiểu 880.000 đ/tháng)

Áp dụng cho các huyện thuộc TP Cần Thơ (lương tối thiểu 810.000 đ/tháng)

1

Chi phí nhân công

KĐCNC

2,514

2,314

2

Chi phí máy thi công

KĐCMTC

1,294

1,281

Bảng 2: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

(Bộ đơn giá Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố tại văn bản số 208/SXD-GĐKT ngày 03 tháng 4 năm 2008)

STT

Khoản mục chi phí

Ký hiệu

Hệ số điều chỉnh (KĐC)

Áp dụng cho các quận thuộc TP Cần Thơ (lương tối thiểu 880.000 đ/tháng)

Áp dụng cho các huyện thuộc TP Cần Thơ (lương tối thiểu 810.000 đ/tháng)

1

Chi phí nhân công khảo sát xây dựng

KĐCNCKS

2,514

2,314

Bảng 3: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ XÂY DỰNG (PHẦN SỬA CHỮA)

(Bộ đơn giá do Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố tại văn bản số 416/SXD-QLXD ngày 25 tháng 5 năm 2009)

STT

Khoản mục chi phí

Ký hiệu

Hệ số điều chỉnh (KĐC)

Áp dụng cho các quận thuộc TP Cần Thơ (lương tối thiểu 880.000 đ/tháng)

Áp dụng cho các huyện thuộc TP Cần Thơ (lương tối thiểu 810.000 đ/tháng)

1

Chi phí nhân công

KĐCNC

1,189

1,095

2

Chi phí máy thi công

KĐCMTC

1,043

1,022

Bảng 4: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

(Bộ đơn giá do Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố tại văn bản số 23, 24, 25, 26/SXD-QLXD ngày 12 tháng 01 năm 2009)

STT

Khoản mục chi phí

Ký hiệu

Hệ số điều chỉnh (KĐC)

Áp dụng cho các quận thuộc TP Cần Thơ (lương tối thiểu 880.000 đ/tháng)

Áp dụng cho các huyện thuộc TP Cần Thơ (lương tối thiểu 810.000 đ/tháng)

1

Chi phí nhân công

KĐCNC

1,189

1,095

2

Chi phí máy thi công

KĐCMTC

1,043

1,022

III. ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH:

- Phương pháp điều chỉnh: Căn cứ vào Công văn số 920/BXD-KTXD ngày 25 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng;

- Chủ đầu tư căn cứ vào các điều khoản hợp đồng của từng dự án cụ thể và các quy định hiện hành để tổ chức thực hiện việc điều chỉnh dự toán. Trong trường hợp vượt thẩm quyền xin ý kiến của cấp quyết định đầu tư.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc kịp thời có văn bản gửi Sở Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể. Trường hợp ngoài chức năng, nhiệm vụ, Sở Xây dựng tổng hợp đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: (VP-KTXD).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Hồng Ánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 939/SXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu939/SXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2010
Ngày hiệu lực05/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 939/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 939/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu939/SXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVũ Thị Hồng Ánh
        Ngày ban hành05/10/2010
        Ngày hiệu lực05/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 939/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công

            Lịch sử hiệu lực Công văn 939/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công

            • 05/10/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/10/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực