Công văn 939/TTg-CN

Công văn 939/TTg-CN năm 2020 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 939/TTg-CN 2020 Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Lâm Đồng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 939/TTg-CN
V/v Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 3884/BKHĐT-QLKKT ngày,16 tháng 6 năm 2020) về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sầu:

1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, cụ thể:

a) Đưa khu công nghiệp nông nghiệp Tân Phú (diện tích 328 ha) ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020.

b) Bổ sung khu công nghiệp Phú Bình (diện tích 246 ha) vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020.

2. Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 được phê duyệt tại văn bản số 1349/TTg-KTN ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, nội dung báo cáo, ý kiến giải trình; quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp; đảm bảo việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp phù hợp với các quy hoạch có liên quan và quy định của pháp luật; không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch.

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan yêu cầu nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp tập trung xây dựng công trình nhà máy xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp trước khi đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; ưu tiên giải quyết nhu cầu nhà ở, các công trình xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động trong các khu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành; tổ chức thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt; xây dựng quy hoạch phân khu xây dựng, thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập khu công nghiệp theo từng giai đoạn, phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và tuân thủ chặt chẽ các điều kiện, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP , quy định của pháp luật về đầu tư; đảm bảo thực hiện quy định của pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và pháp luật có liên quan; thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp.

- Thực hiện đồng bộ việc quy hoạch, phát triển các khu công nghiệp với các công trình nhà ở công nhân, các công trình xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp; có giải pháp ổn định đời sống và xây dựng phương án hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất.

- Chỉ đạo việc cập nhật điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trong quá trình triển khai lập quy hoạch tỉnh Lâm Đồng theo quy định của Luật Quy hoạch./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- Các Bộ: TN&MT, CT, XD, QP, GTVT, NN&PTNT;
- Ban quản lý KCN tỉnh Lâm Đồng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
Các Vụ: TH, NN, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3) Khanh

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 939/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu939/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2020
Ngày hiệu lực21/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tuần trước
(28/07/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 939/TTg-CN

Lược đồ Công văn 939/TTg-CN 2020 Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 939/TTg-CN 2020 Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Lâm Đồng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu939/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành21/07/2020
        Ngày hiệu lực21/07/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tuần trước
        (28/07/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 939/TTg-CN 2020 Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Lâm Đồng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 939/TTg-CN 2020 Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Lâm Đồng

              • 21/07/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/07/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực