Công văn 9392/BTC-TCHQ

Công văn 9392/BTC-TCHQ năm 2017 về phân loại thép cốt bê tông và thép chất lượng cao do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9392/BTC-TCHQ 2017 phân loại thép cốt bê tông và thép chất lượng cao


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9392/BTC-TCHQ
V/v: phân loại thép cốt bê tông và thép chất lượng cao

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Thời gian qua Bộ Tài chính nhận được phản ánh vướng mắc về phân loại thép cốt bê tông và thép chất lượng cao nhập khẩu. Về việc này, Bộ Tài chính hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất như sau:

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biu thuế xuất khẩu, Biu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan;

Căn cứ Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN ngày 22/9/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép cốt bê tông”;

Trên cơ sý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 5139/BKHCN-TĐC ngày 14/12/2016;

1. Áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông QCVN 7:2011/BKHCN ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN ngày 22/9/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ (QCVN 7:2011/BKHCN) trong việc xác định mặt hàng thép thuộc loại thép cốt bê tông khi thực hiện phân loại và áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Trường hợp mặt hàng thép nhập khẩu đáp ứng cả quy định về thép cốt bê tông và thép cơ khí chế tạo chất lượng cao thuộc chương 98 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi:

2.1. Đối với thép khai báo vào chương 98: Thực hiện phân tích theo tiêu chuẩn thép cơ khí chế tạo chất lượng cao thuộc chương 98 (tiêu chuẩn TCVN 1766:1975 về thép cacbon chất lưng tt, mác thép và yêu cầu kỹ thuật và TCVN 8996:2011 về thép chồn nguội và kéo vuốt nguội) để xác định. Nếu đáp ứng TCVN 1766:1975 hoặc TCVN 8996:2011 thì không yêu cầu giám định theo quy định về thép cốt bê tông; Trường hp không đáp ứng hai tiêu chuẩn thép khí chế tạo chất lượng cao dẫn trên thì tiếp tục phân tích, giám định để xác định mặt hàng là thép “cốt bê tông” (theo quy định tại Chú giải 5 cuối Chương 72 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 7:2011/BKHCN) hay thép “loại khác”.

2.2. Đối với thép khai báo vào “loại khác” thuộc các nhóm 72.13, 72.14, 72.15 thuộc Chương 72: Thực hiện phân tích theo tiêu chuẩn thép cốt bê tông quy định tại Chú giải 5 cuối Chương 72 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 7:2011/BKHCN để xác định mặt hàng có hay không phải là thép cốt bê tông, từ đó xác định mã số phù hợp.

3. Trường hợp mặt hàng thép nhập khẩu đã khai báo thuộc mã số 7213.91.90 “loại khác”, đã có kết quả phân tích của cơ quan hải quan đáp ng tiêu chuẩn thép cơ khí chế tạo chất lượng cao thuộc chương 98, đã có Thông báo phân loại của Tng cục Hải quan kết luận mặt hàng phân loại theo mã số 9839.10.00 hoặc 9839.20.00, thuế suất 0% thì không thực hiện phân tích lại theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 7:2011/BKHCN.

Bộ Tài chính thông báo đcác Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công thương (để phối hợp);
- Bộ KH&CN (để phối hợp);
- Vụ CST, Vụ PC (Bộ TC);
- Cục KĐHQ, Cục KTSTQ,
Vụ Thanh tra, kiểm tra (TCHQ);
- Lưu: VT, TCHQ
(48b)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9392/BTC-TCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9392/BTC-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2017
Ngày hiệu lực14/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9392/BTC-TCHQ

Lược đồ Công văn 9392/BTC-TCHQ 2017 phân loại thép cốt bê tông và thép chất lượng cao


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9392/BTC-TCHQ 2017 phân loại thép cốt bê tông và thép chất lượng cao
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9392/BTC-TCHQ
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành14/07/2017
        Ngày hiệu lực14/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 9392/BTC-TCHQ 2017 phân loại thép cốt bê tông và thép chất lượng cao

            Lịch sử hiệu lực Công văn 9392/BTC-TCHQ 2017 phân loại thép cốt bê tông và thép chất lượng cao

            • 14/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực