Công văn 939TCHQ-GSQL

Công văn số 939TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị xem xét lại việc phân loại viên bổ nhân sâm "American ginseng tables"

Nội dung toàn văn Công văn 939TCHQ-GSQL đề nghị xem xét lại phân loại viên bổ nhân sâm "American ginseng tables"


TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 939TCHQ-GSQL
V/v: Phân loại mặt hàng "viên bổ nhân sâm"

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan tỉnh Lào Cai 

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 02/ĐT ngày 24/5/2005 của Công ty TNHH xuất khẩu Thương mại Đinh Thành đề nghị xem xét lại việc phân loại mặt hàng viên bổ nhân sâm "American ginseng tables", theo tờ khai hải quan số 1657/NK/KD/CKLC ngày 21/4/2005 nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai – Cục Hải quan tỉnh Lào Cai. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13/6/2003 của Bộ Tài chính; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003 ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29.8.2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; thì mặt hàng viên bổ nhân sâm có tên thương mại là "American ginseng tables", được phân loại vào nhóm 2106, mã số chi tiết 2106.90.53.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty XK TM Đinh Thành (thay trả lời CV số 02/ĐT);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 939TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu939TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2006
Ngày hiệu lực09/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 939TCHQ-GSQL đề nghị xem xét lại phân loại viên bổ nhân sâm "American ginseng tables"


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 939TCHQ-GSQL đề nghị xem xét lại phân loại viên bổ nhân sâm "American ginseng tables"
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu939TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành09/03/2006
        Ngày hiệu lực09/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 939TCHQ-GSQL đề nghị xem xét lại phân loại viên bổ nhân sâm "American ginseng tables"

         Lịch sử hiệu lực Công văn 939TCHQ-GSQL đề nghị xem xét lại phân loại viên bổ nhân sâm "American ginseng tables"

         • 09/03/2006

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 09/03/2006

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực