Công văn 94/BXD-KSTK

Công văn số 94/BXD-KSTK về việc hướng dẫn về điều chỉnh thiết kế đối với cao ốc Sài Gòn M&C do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 94/BXD-KSTK hướng dẫn điều chỉnh thiết kế cao ốc Sài Gòn M&C


BỘ XÂY  DỰNG


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:  94 /BXD-KSTK
V/v: Hướng dẫn về  Điều chỉnh thiết kế đối với cao ốc Sài Gòn M&C.

       Hà Nội, ngày  03 tháng 10 năm 2007

  

 Kính gửi: Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn M&C.

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 61/CV-SGMC ngày 21/9/2007 của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài gòn M&C đề nghị Điều chỉnh thiết kế công trình cao ốc Sài Gòn M&C do Công ty là chủ đầu tư. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1) Theo Quyết định số 5007/QĐ-UB ngày 28/9/2005 của UBND TP Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài gòn M&C được giao quản lý khu đất tại 34 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cao ốc Sài Gòn M&C. Thiết kế cơ sở công trình đã được Bộ Xây dựng thẩm định tại Văn bản số 2616/BXD-KSTK ngày 21/12/2005.

Tuy nhiên, ngày 14/8/2006 UBND TP Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 3688/QĐ-UBND huỷ bỏ Quyết định số 5007/QĐ-UB ngày 28/9/2005 và ngày 06/11/2006 đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ734176 cho Công ty Cổ phần Địa ốc Sài gòn M&C. Căn cứ Quyết định số 3688/QĐ-UBND ngày 14/8/2006 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ734176 ngày 06/11/2006 trên thì Công ty Cổ phần Địa ốc Sài gòn M&C chỉ được xây dựng công trình trong phạm vi 5.810,6m2 trên tổng số 6.672,2m2 đất tại 34 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh; phần diện tích 861,6m2 đất còn lại không được xây dựng công trình.

Do ranh giới đất và diện tích đất xây dựng công trình cao ốc Sài Gòn M&C thay đổi so với bản vẽ đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hồ Chí Minh xác nhận trước đây theo văn bản số 1077/QHKT-KT ngày 20/5/2005 nên việc Điều chỉnh thiết kế công trình cho phù hợp là cần thiết. 

2) Theo giải trình của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài gòn M&C tại  văn bản số 61/CV-SGMC ngày 21/9/2007 thì nội dung Điều chỉnh thiết kế công trình Cao ốc Sài Gòn M&C gồm: Dịch chuyển tổng mặt bằng công trình vào trong phạm vi 5.810,6m2 đất cho phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ734176 ngày 06/11/2006 của UBND TP Hồ Chí Minh và các chỉ tiêu quản lý quy hoạch - kiến trúc hướng dẫn tại văn bản số 1077/QHKT-KT ngày 20/5/2005 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hồ Chí Minh; không thay đổi quy mô xây dựng và giải pháp thiết kế trong thiết kế cơ sở đã được thẩm định.

Do việc Điều chỉnh thiết kế không làm thay đổi quy mô xây dựng và giải pháp thiết kế trong thiết kế cơ sở đã được Bộ Xây dựng thẩm định, không trái với các chỉ tiêu quản lý quy hoạch - kiến trúc theo hướng dẫn của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM (chiều cao đỉnh mái khối văn phòng 175m; chiều cao đỉnh mái khối căn hộ 167m; mật độ xây dựng 49%; hệ số sử dụng đất 15 lần…), nên căn cứ Điều 17 Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, việc Điều chỉnh thiết kế trên do chủ đầu tư quyết định. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra đảm bảo ranh giới đất xây dựng, Khoảng lùi xây dựng, cao độ xây dựng và các chỉ tiêu quản lý quy hoạch - kiến trúc khác theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 734176 ngày 06/11/2006 của UBND TP Hồ Chí Minh và văn bản số 1077/QHKT-KT ngày 20/5/2005 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hồ Chí Minh; tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế Điều chỉnh và xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Ngoài nội dung trên, các nội dung khác về kết quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình cao ốc Sài Gòn M&C vẫn thực hiện theo Phần III Văn bản số 2616/BXD-KSTK ngày của Bộ Xây dựng./.

 


Nơi nhận :
- Như trên;
- TT Nguyễn Văn Liên (để b/c);
- UBND TP HCM;
- Sở XD TP HCM;
- Sở QHKT TP HCM;
- Lưu: VP, KSTK.


 TL. BỘ TRƯỞNG
 VỤ TRƯỞNG VỤ KHẢO SÁT, THIẾT KẾ XD

Hoàng Vĩnh Thắng   


 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 94/BXD-KSTK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu94/BXD-KSTK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2007
Ngày hiệu lực03/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 94/BXD-KSTK

Lược đồ Công văn 94/BXD-KSTK hướng dẫn điều chỉnh thiết kế cao ốc Sài Gòn M&C


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 94/BXD-KSTK hướng dẫn điều chỉnh thiết kế cao ốc Sài Gòn M&C
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu94/BXD-KSTK
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýHoàng Vĩnh Thắng
        Ngày ban hành03/10/2007
        Ngày hiệu lực03/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 94/BXD-KSTK hướng dẫn điều chỉnh thiết kế cao ốc Sài Gòn M&C

             Lịch sử hiệu lực Công văn 94/BXD-KSTK hướng dẫn điều chỉnh thiết kế cao ốc Sài Gòn M&C

             • 03/10/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/10/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực