Công văn 94/CXBIPH-QLI

Công văn 94/CXBIPH-QLI năm 2016 về xuất khẩu giấy vàng mã do Cục Xuất bản, In và Phát hành ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 94/CXBIPH-QLI xuất khẩu giấy vàng mã


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
CỤC XUẤT BẢN, IN VÀ
PHÁT HÀNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/CXBIPH-QLI
V/v Xuất khẩu giấy vàng mã

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính

Cục Xuất bản, In và Phát hành nhận được Phiếu giải quyết văn bản ngày 01/02/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với công văn số 883/TCHQ-GSQL ngày 29/01/2016 của Tổng cục Hải quan về việc xác định mặt hàng vàng mã để xuất khẩu. Về vấn đề này, Cục Xuất bản, In và Phát hành trả lời như sau:

Sản phẩm in là vàng mã không được quy định cụ thtại Khoản 2 Điều 23 Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in (tức các sản phẩm in khác), Theo đó, các sản phẩm in khác có nội dung về chính trị, lịch sử, địa lý, tôn giáo và địa giới hành chính Việt Nam (nêu tại Điểm đ Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP) thuộc trường hợp phải đề nghị cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài.

Nếu sản phẩm in là vàng mã không có nội dung về chính trị, lịch sử, địa lý, tôn giáo và địa giới hành chính Việt Nam như nêu trên thì không phải đề nghị cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài; mọi thủ tục xuất khu sản phẩm in thực hiện tại cơ quan Hải quan.

Cục Xuất bản, In và Phát hành trả lời Tổng cục Hải quan biết và phối hp./.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưng Trương Minh Tuấn (đ b/c)
- Các Sở TTTT tỉnh, thành phố (để biết);
- Lưu: VT, QL1, PTT(70).

CỤC TRƯỞNG
Chu Văn Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 94/CXBIPH-QLI

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu94/CXBIPH-QLI
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2016
Ngày hiệu lực18/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 94/CXBIPH-QLI xuất khẩu giấy vàng mã


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 94/CXBIPH-QLI xuất khẩu giấy vàng mã
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu94/CXBIPH-QLI
        Cơ quan ban hànhIn và Phát hành, Cục Xuất bản
        Người ký***, Chu Văn Hòa
        Ngày ban hành18/02/2016
        Ngày hiệu lực18/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 94/CXBIPH-QLI xuất khẩu giấy vàng mã

             Lịch sử hiệu lực Công văn 94/CXBIPH-QLI xuất khẩu giấy vàng mã

             • 18/02/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/02/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực