Công văn 941/VPCP-QHĐP

Công văn 941/VPCP-QHĐP năm 2020 về đại diện Lãnh đạo Chính phủ tham dự phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 941/VPCP-QHĐP 2020 đại diện Lãnh đạo Chính phủ tham dự phiên họp thứ 42 của Quốc hội


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 941/VPCP-QHĐP
V/v đại diện LĐCP tham dự phiên họp thứ 42 của UBTVQH

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính.

Văn phòng Quốc hội có văn bản số 152/VPQH-HC ngày 31 tháng 01 năm 2020 về việc đại diện Lãnh đạo Chính phủ tham dự Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 02 năm 2020). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Phân công Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày và tiếp thu đối với nội dung Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Phân công Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày và tiếp thu đối với nội dung Tờ trình của Chính phủ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày và tiếp thu đối với 02 nội dung sau (nếu hồ sơ đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội):

a) Về việc điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí bảo đảm hoạt động đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020;

b) Về việc ban hành Nghị định hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản của Công ước Istanbul.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch QH (để b/c);
- TTg, các PTTg CP (để b/c);
- VPQH : TTKQH, Vụ TH;
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐTCP; Các Vụ : PL, KTTH, NC;
- Lưu: VT, QHĐP (03) Thuy

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Thuộc tính Công văn 941/VPCP-QHĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu941/VPCP-QHĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/02/2020
Ngày hiệu lực07/02/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 941/VPCP-QHĐP

Lược đồ Công văn 941/VPCP-QHĐP 2020 đại diện Lãnh đạo Chính phủ tham dự phiên họp thứ 42 của Quốc hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 941/VPCP-QHĐP 2020 đại diện Lãnh đạo Chính phủ tham dự phiên họp thứ 42 của Quốc hội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu941/VPCP-QHĐP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành07/02/2020
        Ngày hiệu lực07/02/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 941/VPCP-QHĐP 2020 đại diện Lãnh đạo Chính phủ tham dự phiên họp thứ 42 của Quốc hội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 941/VPCP-QHĐP 2020 đại diện Lãnh đạo Chính phủ tham dự phiên họp thứ 42 của Quốc hội

              • 07/02/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/02/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực