Công văn 942/KCB-PHCN&GĐ

Công văn 942/KCB-PHCN&GĐ năm 2015 thực hiện Thông tư liên tịch 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 942/KCB-PHCN&GĐ 2015 thực hiện 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH khám giám định bệnh tật


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 942/KCB-PHCN&GĐ
V/v thực hiện Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương,
- Viện Giám định y khoa, bệnh viện Bạch Mai.
- Phân Hội đồng Giám định y khoa Trung ương I, II,
- Hội đồng Giám định y khoa tỉnh/thành phố,
(Sau đây gọi chung là các Đơn vị)

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, ngày 18 tháng 11 năm 2013 Bộ Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên bộ số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH) Thông tư này đã hướng dẫn đầy đủ, chi tiết các thủ tục, hồ sơ, quy trình tiếp nhận hồ sơ và khám giám định y khoa cho các đối tượng quy định tại các văn bản nêu trên. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã phối hợp với Cục Người có công và Viện Giám định Y khoa tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

Tuy nhiên qua công tác kiểm tra tại một số Hội đồng GĐYK và báo cáo của các cơ quan, đơn vị, hiện nay còn có một số Hội đồng GĐYK thực hiện chưa nghiêm túc những quy định tại Thông tư số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH và Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin” được ban hành kèm theo Quyết định số 1488/QĐ-BYT ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là Tài liệu hướng của Bộ Y tế) trong việc khám xác định bệnh tật, dị dạng dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin cho người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ.

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý khám giám định cho người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ (đối tượng) trên toàn quốc đúng quy định, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng đến khám giám định, Bộ Y tế đề nghị đồng chí Giám đốc đơn vị quan tâm chỉ đạo cán bộ, nhân viên thuộc phạm vi quản lý nghiêm túc thực hiện những quy định tại Thông tư số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH và Tài liệu hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt lưu ý một số nội dung sau đây:

1. Khẩn trương tiếp nhận và tổ chức kiểm tra hồ sơ của các đối tượng do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển đến. Khi Hồ sơ đã đủ và đúng quy định, phải khẩn trương tổ chức khám giám định cho đối tượng và ban hành Biên bản khám giám định của đối tượng theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH.

2. Khi thực hiện khám giám định, các giám định viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, nghiêm túc thực hiện đúng các quy trình, thủ tục giám định, các hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để khám giám định đúng đối tượng, đúng bệnh và mức độ bệnh, tật, đảm bảo công bằng, chính xác và hoàn toàn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận khám giám định của mình.

3. Việc khám, xác định bệnh, tật, dị dạng, dị tật phải theo đúng quy định tại Điều 2, Điều 4 của Thông tư nêu trên và Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin” được ban hành kèm theo Quyết định số 1488/QĐ-BYT ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

4. Phối hợp chặt chẽ với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi của Đảng và nhà nước đối với người có công trên địa bàn, phát hiện những việc làm sai quy chế chuyên môn, hoặc lợi dụng chuyên môn, nghiệp vụ, nghề nghiệp để tiếp tay cho những việc làm sai trái của đối tượng nhằm mục đích để trục lợi. Kiên quyết đưa ra ánh sáng và xử lý nghiêm minh trước pháp luật những trường hợp cố tình làm sai quy định, vi phạm pháp luật trong việc triển khai thực hiện chính sách ưu đãi của Đảng và Chính phủ đối với người có công với cách mạng.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Cục NCC (để p/hợp);
- Lưu: VT, PHCN-GĐ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Quý Tường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 942/KCB-PHCN&GĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu942/KCB-PHCN&GĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2015
Ngày hiệu lực18/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 942/KCB-PHCN&GĐ 2015 thực hiện 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH khám giám định bệnh tật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 942/KCB-PHCN&GĐ 2015 thực hiện 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH khám giám định bệnh tật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu942/KCB-PHCN&GĐ
        Cơ quan ban hànhchữa bệnh, Cục Quản lý khám
        Người ký***, Trần Quý Tường
        Ngày ban hành18/08/2015
        Ngày hiệu lực18/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 942/KCB-PHCN&GĐ 2015 thực hiện 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH khám giám định bệnh tật

         Lịch sử hiệu lực Công văn 942/KCB-PHCN&GĐ 2015 thực hiện 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH khám giám định bệnh tật

         • 18/08/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/08/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực