Công văn 9441/TCHQ-GSQL

Công văn 9441/TCHQ-GSQL năm 2014 vướng mắc khi khai báo hải quan đối với hệ thống VNACCS do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9441/TCHQ-GSQL 2014 vướng mắc khai báo hải quan hệ thống VNACCS


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9441/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc khi khai báo hải quan đối với hệ thống VNACCS

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam.
(Đ/c: 218 đường số 6, lô A, dự án An Phú - An Khánh, Q2, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 133/2014/CV-VASEP ngày 15/7/2014 của Hiệp hội về một số nội dung vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan trên hệ thống VNACCS, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc khai sửa tên tàu: Đối với trường hợp phát sinh phải thay đổi tàu chuyên chở xuất khẩu hàng hóa dẫn đến việc sửa đổi, bổ sung tên tàu đã khai báo trên tờ khai hải quan, doanh nghiệp có văn bản đề nghị sửa đổi tên tàu gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất và Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai, trong đó ghi rõ lý do thay đổi tên tàu; ký, đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp để xuất trình tại khu vực giám sát cửa khẩu xuất. Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất căn cứ vào văn bản đề nghị của Doanh nghiệp để xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát. Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai cập nhật bổ sung tên tàu mới bằng nghiệp vụ CNO/CNO11 trong hệ thống VNACCS.

2. Về nội dung phản ánh vướng mắc trong việc xác nhận hàng hóa xuất khẩu đã qua khu vực giám sát khi thực hiện công văn số 6006/TCHQ-GSQL ngày 28/5/2014, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể đối tượng phải xác nhận như sau:

Công văn số 6006/TCHQ-GSQL chỉ áp dụng đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất và hàng nông, lâm, thủy, hải sản... xuất khẩu của doanh nghiệp thuộc đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại các công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013, công văn số 8319/BTC-TCT ngày 27/6/2013 khi xuất qua cửa khẩu biên giới đất liền (đường bộ, đường sông).

Do vậy, đối với trường hợp hàng nông, lâm, thủy, hải sản... xuất khẩu bằng đường biển, đường hàng không khi xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát không yêu cầu lãnh đạo Chi cục ký xác nhận (ký tên, đóng dấu).

3. Về công tác xác nhận hàng qua khu vực giám sát trên hệ thống và việc hủy tờ khai: Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7723/TCHQ-VNACCS ngày 24/6/2014 yêu cầu Chi cục thực hiện cập nhật kết quả xác nhận hàng qua khu vực giám sát trên hệ thống đầy đủ. Tuy nhiên, để việc hủy tờ khai đối với những trường hợp theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính được chính xác, Chi cục Hải quan trực thuộc trước khi tiến hành hủy tờ khai thì thông báo cho doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp xuất trình tờ khai đã có xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát thì không thực hiện hủy và thông báo cho bộ phận giám sát tại Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất kiểm tra lại và cập nhật thông tin vào hệ thống.

4. Về vướng mắc liên quan đến "mã địa điểm lưu kho": Khi triển khai hệ thống VNACCS, Tổng cục Hải quan lựa chọn phương án triển khai lần lượt từng Chi cục do vậy thời gian đầu về mã địa điểm lưu kho, mã Chi cục có thể bị thay đổi trước và sau khi triển khai. Trước khi thay đổi, Tổng cục Hải quan đều đưa bảng mã này lên website nên đề nghị Hiệp hội thông báo đến các thành viên tra cứu để biết trước khi khai báo. Đến nay, việc triển khai thủ tục hải quan trên hệ thống VNACCS trên phạm vi toàn quốc, các mã địa điểm, mã Chi cục đã ổn định. Nên khi phát hiện mã cập nhật sai, chưa đúng thực tế, Tổng cục Hải quan đề nghị Hiệp hội phối hợp gửi thông tin để kịp thời sửa đổi.

5. Về vướng mắc liên quan đến trường hợp khi khai báo nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu doanh nghiệp không khai được ân hạn thuế: Tổng cục Hải quan ghi nhận nội dung vướng mắc này và hiện nay, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh thực hiện việc rà soát, cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin doanh nghiệp vào hệ thống để xử lý vướng mắc của doanh nghiệp nêu trên.

6. Về nội dung khai báo nhiều thông tin không cần thiết: Tổng cục Hải quan ghi nhận nội dung này. Tuy nhiên, theo quy định hiện nay doanh nghiệp chỉ phải in phần thông tin chung, không phải in phần thông tin chi tiết dòng hàng. Khi xuất trình cho cơ quan Hải quan sẽ kiểm tra, đối chiếu thông tin trên hệ thống.

7. Về việc làm tròn và sai số: Do thiết kế hệ thống nên chỉ tiêu số lượng chỉ cho phép khai 02 số thập phân sau dấu phẩy dẫn đến đối với một mặt hàng có đơn giá chính xác đến 03 số thập phân sau dấu phẩy sẽ có sai số phần trị giá. Việc này Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại điểm 13 công văn số 4613/TCHQ-VNACCS ngày 26/4/2014. Tuy nhiên, để thống nhất trong các trường hợp, Tổng cục Hải quan đang nghiên cứu, sớm có hướng dẫn cụ thể.

8. Về việc thanh khoản loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các đơn vị cập nhật kết quả xác nhận hàng qua khu vực giám sát để tờ khai đủ điều kiện đưa vào thanh khoản tại công văn số 7723/TCHQ-VNACCS Tuy nhiên, khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống E-Customs 4 (V4) sang hệ thống E-Customs 5 (V5) còn có một số vướng mắc phát sinh khác dẫn đến không thanh khoản được trên hệ thống. Để hỗ trợ được việc thanh khoản trên hệ thống, giúp doanh nghiệp không phải thanh khoản thủ công khi đến hạn, Tổng cục Hải quan sẽ chỉ đạo các đơn vị trong ngành rà soát, cập nhật dữ liệu, xây dựng chương trình để hoàn thiện chức năng này.

Tổng cục Hải quan trả lời để Hiệp hội biết, thông báo cho các đơn vị trong Hiệp hội thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9441/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9441/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2014
Ngày hiệu lực28/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9441/TCHQ-GSQL 2014 vướng mắc khai báo hải quan hệ thống VNACCS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9441/TCHQ-GSQL 2014 vướng mắc khai báo hải quan hệ thống VNACCS
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9441/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành28/07/2014
        Ngày hiệu lực28/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9441/TCHQ-GSQL 2014 vướng mắc khai báo hải quan hệ thống VNACCS

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9441/TCHQ-GSQL 2014 vướng mắc khai báo hải quan hệ thống VNACCS

           • 28/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực