Công văn 945/TTg-QHQT

Công văn 945/TTg-QHQT về sửa đổi Phụ lục Bảng đường bay Hiệp định hàng không giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 945/TTg-QHQT sửa đổi Phụ lục Bảng đường bay Hiệp định hàng không


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 945/TTg-QHQT
V/v sửa đổi Phụ lục Bảng đường bay Hiệp định hàng không giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 2836/TTr-HTQT ngày 17 tháng 5 năm 2011) về việc phê duyệt nội dung sửa đổi Phụ lục Bảng đường bay Hiệp định vận tải hàng không giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ô-xtrây-li-a, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung sửa đổi Phụ lục Bảng đường bay của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtrây-li-a về vận tải hàng không ký ngày 31 tháng 7 năm 1995 được nêu tại Mục 4 Biên bản ghi nhớ ký ngày 21 tháng 01 năm 2011.

2. Giao Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại thông báo việc hoàn tất thủ tục phê duyệt nội bộ phía Việt Nam đối với nội dung sửa đổi nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 các Vụ: TH, PL, KTN, Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, QHQT (3) Hoa 21

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 945/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu945/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2011
Ngày hiệu lực14/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 945/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 945/TTg-QHQT sửa đổi Phụ lục Bảng đường bay Hiệp định hàng không


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 945/TTg-QHQT sửa đổi Phụ lục Bảng đường bay Hiệp định hàng không
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu945/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành14/06/2011
        Ngày hiệu lực14/06/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 945/TTg-QHQT sửa đổi Phụ lục Bảng đường bay Hiệp định hàng không

              Lịch sử hiệu lực Công văn 945/TTg-QHQT sửa đổi Phụ lục Bảng đường bay Hiệp định hàng không

              • 14/06/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/06/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực