Công văn 946/TTg-QHQT

Công văn 946/TTG-QHQT phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án "Tăng cường năng lực quản trị hệ thống y tế" do Ngân hàng Thế giới tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 946/TTG-QHQT phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 946/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án "Tăng cường năng lực quản trị hệ thống y tế" do WB tài trợ.

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3140/BKHĐT-KTĐN ngày 19 tháng 5 năm 2011); ý kiến của các cơ quan: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 2946/NHNN-HTQT ngày 14 tháng 4 năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 4815/BTC-QLN ngày 14 tháng 4 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án "Tăng cường năng lực quản trị hệ thống y tế" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ như kiến nghị của Bộ kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên. Tổng vốn của Dự án là 360.000 USD, trong đó vốn ODA viện trợ không hoàn lại là 350.000 USD.

2. Giao Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan và WB hoàn thiện văn kiện dự án; chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt văn kiện dự án theo quy định hiện hành.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Hiệp định dự án với WB./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, 
các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 25

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 946/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu946/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2011
Ngày hiệu lực14/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 946/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 946/TTG-QHQT phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 946/TTG-QHQT phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu946/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành14/06/2011
        Ngày hiệu lực14/06/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 946/TTG-QHQT phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án

              Lịch sử hiệu lực Công văn 946/TTG-QHQT phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án

              • 14/06/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/06/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực