Công văn 946/VPCP-CN

Công văn 946/VPCP-CN năm 2019 về quyết toán dự án BOT, BT trước thời điểm Thông tư 166/2011/TT-BTC có hiệu lực do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 946/VPCP-CN 2019 quyết toán dự án BOT BT


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 946/VPCP-CN
V/v quyết toán các dự án BOT, BT trước thời điểm Thông tư số 166/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Xây dựng;
- Kiểm toán nhà nước;

Về đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 14760/BTC-ĐT ngày 27 tháng 11 năm 2018) và Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 13959/BGTVT-ĐTCT ngày 11 tháng 12 năm 2019) về việc quyết toán các dự án BOT, BT trước thời điểm Thông tư số 166/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính có hiệu lực, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính làm việc với Kiểm toán nhà nước để thống nhất phương án xử lý về những nội dung còn ý kiến khác nhau (trong đó có nội dung chưa có quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng), bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, PL, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ C
HỦ NHIỆM

Nguyễn
Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 946/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu946/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/01/2019
Ngày hiệu lực31/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(08/03/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 946/VPCP-CN 2019 quyết toán dự án BOT BT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 946/VPCP-CN 2019 quyết toán dự án BOT BT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu946/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành31/01/2019
        Ngày hiệu lực31/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (08/03/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 946/VPCP-CN 2019 quyết toán dự án BOT BT

             Lịch sử hiệu lực Công văn 946/VPCP-CN 2019 quyết toán dự án BOT BT

             • 31/01/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/01/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực