Công văn 9462/BGDĐT-CSVCTBTH

Công văn 9462/BGDĐT-CSVCTBTH về việc báo cáo tiến độ giải ngân và điều chuyển vốn đầu tư do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9462/BGDĐT-CSVCTBTH báo cáo tiến độ giải ngân điều chuyển vốn đầu tư


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 9462/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v báo cáo tiến độ giải ngân và điều chuyển vốn đầu tư

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện công văn số 7152/VPCP-KTTH ngày 13/10/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc “báo cáo tiến độ giải ngân và điều chuyển vốn đầu tư”, công văn số 7753/BKH-TH ngày 09/10/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc “điều chuyển vốn NSNN TPCP năm 2009 và triển khai ứng trước NSNN”, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trực thuộc rà soát và báo cáo tình hình thực hiện khối lượng, tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung theo mẫu đính kèm (có thuyết minh lý do đạt, không đạt so với kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009) để Bộ tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đúng thời hạn.

Công văn gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, Đồ chơi trẻ em) trước ngày 31/10/2009. 

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thứ trưởng Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
- Vụ KHTC (để phối hợp);
- Lưu: VT, CSVCTBTH.  

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC, ĐỒ CHƠI TRẺ EM
Trần Duy Tạo

 


Đơn vị:

ĐIỀU CHUYỂN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KẾ HOẠCH NĂM 2009

Đơn vị tính: ngàn đồng

STT

Tên công trình, dự án

Vốn đã bố trí lũy kế đến 31/12/2008

Kế hoạch năm 2009

Dự kiến điều chỉnh

Khối lượng thực hiện từ KC đến 31/12/2008

Giải ngân từ KC đến 31/12/2008

Khối lượng thực hiện từ 01/01/2009 đến 31/8/2009

Giải ngân từ 01/01/2009 đến 31/08/2009

Ước khối lượng thực hiện từ 01/01/2009 đến 31/12/2009

Ước khối lượng giải ngân từ  01/01/2009 đến 31/12/2009

Ghi chú

Tổng số

XDCB tập trung

Tổng số

XDCB tập trung

Tăng

Giảm

Tổng số

XDCB tập trung

Tổng số

XDCB tập trung

Tổng số

XDCB tập trung

Tổng số

XDCB tập trung

Tổng số

XDCB tập trung

Tổng số

XDCB tập trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Thuộc tính Công văn 9462/BGDĐT-CSVCTBTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9462/BGDĐT-CSVCTBTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2009
Ngày hiệu lực23/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9462/BGDĐT-CSVCTBTH báo cáo tiến độ giải ngân điều chuyển vốn đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9462/BGDĐT-CSVCTBTH báo cáo tiến độ giải ngân điều chuyển vốn đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9462/BGDĐT-CSVCTBTH
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýTrần Duy Tạo
        Ngày ban hành23/10/2009
        Ngày hiệu lực23/10/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 9462/BGDĐT-CSVCTBTH báo cáo tiến độ giải ngân điều chuyển vốn đầu tư

              Lịch sử hiệu lực Công văn 9462/BGDĐT-CSVCTBTH báo cáo tiến độ giải ngân điều chuyển vốn đầu tư

              • 23/10/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/10/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực