Công văn 947/TTg-QHQT

Công văn số 947/TTg-QHQT về việc Dự án "Tiếp thị xã hội dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và phòng chống HIV/AIDS - giai đoạn 2007-2010" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 947/TTg-QHQT Dự án "Tiếp thị xã hội dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và phòng chống HIV/AIDS - giai đoạn 2007-2010"


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số:  947/TTg-QHQT
V/v Dự án "Tiếp thị xã hội dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và phòng chống HIV/AIDS - giai đoạn 2007-2010"

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4596/BKH-KTĐN ngày 29 tháng 6 năm 2007) về việc Dự án "Tiếp thị xã hội dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và phòng chống HIV/AIDS-giai đoạn 2007-2010", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tiếp nhận Dự án ""Tiếp thị xã hội dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và phòng chống HIV/AIDS - giai đoạn 2007 - 2010", do tổ chức phi Chính phủ Dharma Kumar Tyagi International (DKT) của Mỹ viện trợ không hoàn lại là 1 triệu USD.

2. Giao Lãnh đạo Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em ký kết Dự án với Bên tài trợ và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm (để b/c)
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc,
 Trần Quốc Toản;  các Vụ: VX, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3b).18

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 947/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu947/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2007
Ngày hiệu lực16/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 947/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 947/TTg-QHQT Dự án "Tiếp thị xã hội dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và phòng chống HIV/AIDS - giai đoạn 2007-2010"


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 947/TTg-QHQT Dự án "Tiếp thị xã hội dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và phòng chống HIV/AIDS - giai đoạn 2007-2010"
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu947/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành16/07/2007
        Ngày hiệu lực16/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 947/TTg-QHQT Dự án "Tiếp thị xã hội dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và phòng chống HIV/AIDS - giai đoạn 2007-2010"

              Lịch sử hiệu lực Công văn 947/TTg-QHQT Dự án "Tiếp thị xã hội dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và phòng chống HIV/AIDS - giai đoạn 2007-2010"

              • 16/07/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/07/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực