Công văn 950/TCT-KK

Công văn 950/TCT-KK về vướng mắc chính sách thuế môn bài do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 950/TCT-KK vướng mắc chính sách thuế môn bài


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 950/TCT-KK
V/v hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế môn bài

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Ninh Thuận

Trả lời công văn số 283/CT-THNVDT ngày 17/02/2012 của Cục thuế tỉnh Ninh Thuận đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế môn bài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 1, Mục II, Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

“ Cơ sở kinh doanh đang kinh doanh hoặc mới thành lập được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức Môn bài cả năm, nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế Môn bài cả năm. Cơ sở đang sản xuất kinh doanh nộp thuế Môn bài ngay tháng đầu năm dương lịch; cơ sở mới ra kinh doanh nộp thuế môn bài ngay trong tháng được cấp đăng ký thuế và cấp mã số thuế.

Cơ sở kinh doanh có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế, phải nộp mức thuế Môn bài cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm”.

Điều 9, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

“e) Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh và không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Trước khi tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (5) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh”.

Đối tượng nộp thuế Môn bài là các cơ sở kinh doanh đang kinh doanh hoặc mới thành lập được cấp đăng ký thuế và mã số thuế. Trường hợp Công ty TNHH tư vấn NCT tạm ngừng kinh doanh cả năm 2012 (từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2012) nếu đã thực hiện đúng các quy định về việc thông báo cho cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh thì không phải nộp thuế Môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh. Nếu công ty thực hiện kinh doanh trước thời hạn theo thông báo tạm ngừng kinh doanh thì phải có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp đồng thời nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế Môn bài theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục thuế biết, hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH tư vấn NCT;
- Vụ: Chính sách; Pháp chế (TCT)
- Lưu: VT, KK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 950/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu950/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/2012
Ngày hiệu lực16/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 950/TCT-KK vướng mắc chính sách thuế môn bài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 950/TCT-KK vướng mắc chính sách thuế môn bài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu950/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýVũ Văn Trường
        Ngày ban hành16/03/2012
        Ngày hiệu lực16/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 950/TCT-KK vướng mắc chính sách thuế môn bài

           Lịch sử hiệu lực Công văn 950/TCT-KK vướng mắc chính sách thuế môn bài

           • 16/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực