Công văn 9500/VPCP-KTTH

Công văn 9500/VPCP-KTTH năm 2015 về báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 23/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9500/VPCP-KTTH báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 23/QĐ-TTg 2015


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9500/VPCP-KTTH
Về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 23/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 9180/BCT-TTTN ngày 04 tháng 9 năm 2015 về việc thực hiện Đề án phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020; ý kiến các Bộ, cơ quan: Tài chính (văn bản số 14987/BTC-NSNN ngày 23 tháng 10 năm 2015), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7355/BKHĐT-KTDV ngày 08 tháng 10 năm 2015), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 8182/BNN-CB ngày 06 tháng 10 năm 2015), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 7471/NHNN-TD ngày 01 tháng 10 năm 2015), Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (văn bản số 643/LMHTXVN-CSPT ngày 29 tháng 9 năm 2015), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020" như nội dung báo cáo và kiến nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 9180/BCT-TTTN ngày 04 tháng 9 năm 2015 nêu trên. Bộ Công Thương tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan tại các văn bản nêu trên để xây dựng kế hoạch hàng năm, trên cơ sở đó tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 23/QĐ-TTg giai đoạn 2016 - 2020, bảo đảm phù hợp quy định và lồng ghép với các Chương trình mục tiêu Quốc gia đang triển khai trên địa bàn.

2. Các Bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 23/QĐ-TTg chủ động phối hợp với Bộ Công Thương để triển khai thực hiện, bảo đảm thực hiện có hiệu quả mục tiêu đã đề ra.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

(Xin gửi bản chụp ý kiến các Bộ, cơ quan nêu trên đến Bộ Công Thương)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
-  VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: TH, KTN, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Thuộc tính Công văn 9500/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9500/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2015
Ngày hiệu lực17/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9500/VPCP-KTTH báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 23/QĐ-TTg 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9500/VPCP-KTTH báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 23/QĐ-TTg 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9500/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành17/11/2015
        Ngày hiệu lực17/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9500/VPCP-KTTH báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 23/QĐ-TTg 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9500/VPCP-KTTH báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 23/QĐ-TTg 2015

           • 17/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực