Công văn 9509/TCHQ-KTSTQ

Công văn 9509/TCHQ-KTSTQ năm 2014 trả lời Công văn 1606/2014/CV-ABTEL về việc yêu cầu tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9509/TCHQ-KTSTQ 2014 trả lời 1606/2014/CV-ABTEL tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9509/TCHQ-KTSTQ
V/v trả lời công văn số 1606/2014/CV-ABTEL

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Viễn thông An Bình.
(Địa chỉ: Số 629, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1606/2014/CV-ABTEL ngày 16/6/2014 của Công ty TNHH Viễn thông An Bình về việc yêu cầu tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị tạm đình chỉ thi hành Quyết định số 1131/QĐ-HQHN:

Công ty TNHH viễn thông An Bình có trách nhiệm thực hiện nội dung Quyết định số 1131/QĐ-HQHN ngày 23/9/2013 của Cục Hải quan TP. Hà Nội theo quy định tại Điều 41 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

2. Về đề nghị tạm dừng áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành Quyết định số 1131/QĐ-HQHN:

- Căn cứ quy định tại Điều 26, Điều 27, Điều 39, Điều 46, Chương 2 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan, việc thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành Quyết định số 1131/QĐ-HQHN của Cục Hải quan TP. Hà Nội là đúng quy định của pháp luật.

- Trường hợp tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thủ tục, thẩm quyền giải quyết được quy định tại Điều 33 Thông tư 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ. Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH Viễn thông An Bình nghiên cứu và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP. Hà Nội để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Viễn thông An Bình biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- Cục HQ TP. Hà Nội;
- Cục KTSTQ;
- Lưu: VT, KTSTQ (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Thuộc tính Công văn 9509/TCHQ-KTSTQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9509/TCHQ-KTSTQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2014
Ngày hiệu lực29/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9509/TCHQ-KTSTQ 2014 trả lời 1606/2014/CV-ABTEL tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9509/TCHQ-KTSTQ 2014 trả lời 1606/2014/CV-ABTEL tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9509/TCHQ-KTSTQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành29/07/2014
        Ngày hiệu lực29/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 9509/TCHQ-KTSTQ 2014 trả lời 1606/2014/CV-ABTEL tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính

         Lịch sử hiệu lực Công văn 9509/TCHQ-KTSTQ 2014 trả lời 1606/2014/CV-ABTEL tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính

         • 29/07/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/07/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực