Công văn 952TCT/PCCS

Công văn số 952 TCT/PCCS ngày 01/04/2004 của Tổng cục thuế về việc ưu đãi miễn giảm thuế

Nội dung toàn văn Công văn 952 TCT/PCCS ưu đãi miễn giảm thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 952 TCT/PCCS
V/v ưu đãi miễn giảm thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty cổ phần thương nghiệp 1 Thái Nguyên.

Trả lời công văn số 13 KTTV ngày 27 tháng 2 năm 2004 của Công ty cổ phần thương nghiệp 1 Thái Nguyên hỏi về chính sách ưu đãi miễn giảm thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1 a Điều 49 Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ quy định: “Doanh nghiệp giao cho tập thể người lao động; doanh nghiệp bán cho tập thể, cá nhân hoặc pháp nhân: Được hưởng ưu đãi như doanh nghiệp mới thành lập và các quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi). Trường hợp không đủ Điều kiện hưởng ưu đãi theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước thì được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu hoạt động”.

Căn cứ vào quy định nêu trên thì: Công ty cổ phần thương nghiệp 1 Thái Nguyên được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 16 tháng 1 năm 2003 nếu đáp ứng Điều kiện quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP thì sẽ được hưởng các ưu đãi về thuế như doanh nghiệp mới thành lập. Trường hợp Công ty không đáp ứng Điều kiện quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP thì được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu hoạt động.

Nguyên tắc, thủ tục miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 2 Mục I Phần C Thông tư 51/1999/NĐ-CP">98/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 952TCT/PCCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 952TCT/PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/04/2004
Ngày hiệu lực 01/04/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 952TCT/PCCS

Lược đồ Công văn 952 TCT/PCCS ưu đãi miễn giảm thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 952 TCT/PCCS ưu đãi miễn giảm thuế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 952TCT/PCCS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 01/04/2004
Ngày hiệu lực 01/04/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 952 TCT/PCCS ưu đãi miễn giảm thuế

Lịch sử hiệu lực Công văn 952 TCT/PCCS ưu đãi miễn giảm thuế

  • 01/04/2004

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/04/2004

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực