Công văn 952/TCT-TNCN

Công văn 952/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 952/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân nhà thầu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 952/TCT-TNCN
V/v hướng dẫn chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế Hà Tĩnh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2159CV/CT ngày 27/12/2011 của Cục thuế Hà Tĩnh đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài (sau đây gọi là Nhà thầu). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo Điều 24 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội khóa XII quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú:

“1. Trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế được quy định như sau:

a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế;

b) Cá nhân có thu nhập chịu thuế có trách nhiệm kê khai, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với mọi khoản thu nhập theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

2. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm cung cấp thông tin về thu nhập và người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế thuộc đơn vị mình quản lý theo quy định của pháp luật”.

- Theo Điều 33 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội khóa XII quy định về Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế là cá nhân không cư trú thì:

“1. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo từng lần phát sinh đối với các khoản thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế.

2. Đối tượng nộp thuế là cá nhân không cư trú có trách nhiệm kê khai, nộp thuế theo từng lần phát sinh thu nhập đối với thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế”.

- Theo Điều 30 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định về trách nhiệm khấu trừ, khai thuế của người sử dụng lao động khi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân thì “Người sử dụng lao động có trách nhiệm khấu trừ thuế phải nộp vào tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động, thực hiện việc khai thuế và nộp số thuế đã khấu trừ vào ngân sách nhà nước…”

Căn cứ vào các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế hướng dẫn việc quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với các nhà thầu (bao gồm cả nhà thầu phụ) nước ngoài trả thu nhập cho nhân viên nhà thầu thực hiện các công việc tại Việt Nam như sau:

1. Trường hợp Nhà thầu có cơ sở thường trú tại Việt Nam trực tiếp chi trả tiền lương, tiền công cho nhân viên thực hiện các công việc tại Việt Nam thì cơ sở thường trú của Nhà thầu có trách nhiệm khấu trừ, kê khai nộp thuế TNCN đối với các khoản thu nhập trả cho các nhân viên này.

2. Trường hợp Nhà thầu không có cơ sở thường trú tại Việt Nam trực tiếp trả tiền lương, tiền công cho nhân viên hiện diện hoặc không hiện diện tại Việt Nam do thực hiện các công việc tại Việt Nam thì chủ đầu tư có trách nhiệm thông báo cho Nhà thầu để Nhà thầu thông báo cho cá nhân nước ngoài thực hiện nộp thuế TNCN tại Việt Nam. Cá nhân có trách nhiệm kê khai, nộp thuế TNCN đối với thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TNCN(2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
Ngô Đình Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 952/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu952/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/2012
Ngày hiệu lực16/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 952/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân nhà thầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 952/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân nhà thầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu952/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNgô Đình Quang
        Ngày ban hành16/03/2012
        Ngày hiệu lực16/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 952/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân nhà thầu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 952/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân nhà thầu

             • 16/03/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/03/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực