Công văn 9525/VPCP-KGVX

Công văn 9525/VPCP-KGVX năm 2013 chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật và nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9525/VPCP-KGVX năm 2013 dự án đầu tư xây dựng công trình nhà hát Cao Văn Lầu Bạc Liêu


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9525/VPCP-KGVX
V/v chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật và nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2013), ý kiến của các Bộ có liên quan: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4734/BKHĐT-LĐVX ngày 09 tháng 7 năm 2013), Tài chính (công văn số 8887/BTC-ĐT ngày 09 tháng 7 năm 2013), Xây dựng (công văn số 1525/BXD-HĐXD ngày 24 tháng 7 năm 2013), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 2864/BVHTTDL-KHTC ngày 05 tháng 8 năm 2013) về việc xem xét chủ trương và hỗ trợ một phần vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật và nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Việc đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Triển lãm văn hóa, nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tại Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2013 là cần thiết.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành tại các công văn nêu trên, tiến hành rà soát quy hoạch, quy mô, tổng mức đầu tư và thời điểm đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Triển lãm văn hóa, nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu một cách hợp lý, phù hợp với khả năng nguồn vốn và hiệu quả đầu tư; chủ động cân đối vốn từ nguồn ngân sách địa phương và khả năng huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án; làm việc cụ thể với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ mức vốn hỗ trợ  một phần từ ngân sách trung ương cho dự án phù hợp với Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch và Kế hoạch nâng cấp, xây mới, các công trình văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học nghệ thuật) giai đoạn 2012 - 2020. Trên cơ sở đó tổ chức thẩm định và phê duyệt dự án theo thẩm quyền và quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và các Bộ có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TC, XD, VHTTDL;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH; VIII, KTTH, KTN;
- Lưu: VT, KGVX (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9525/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9525/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2013
Ngày hiệu lực11/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9525/VPCP-KGVX năm 2013 dự án đầu tư xây dựng công trình nhà hát Cao Văn Lầu Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9525/VPCP-KGVX năm 2013 dự án đầu tư xây dựng công trình nhà hát Cao Văn Lầu Bạc Liêu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9525/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành11/11/2013
        Ngày hiệu lực11/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 9525/VPCP-KGVX năm 2013 dự án đầu tư xây dựng công trình nhà hát Cao Văn Lầu Bạc Liêu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 9525/VPCP-KGVX năm 2013 dự án đầu tư xây dựng công trình nhà hát Cao Văn Lầu Bạc Liêu

             • 11/11/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/11/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực