Công văn 954/BXD-QLN

Công văn số 954/BXD-QLN của Bộ xây dựng về việc Trả lời công văn số 2630/SXD-CCQNĐ của Sở Xây dựng Tp.HCM.

Nội dung toàn văn Công văn 954/BXD-QLN Trả lời công văn 2630/SXD-CCQNĐ


BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 954/BXD-QLN
V/v: Trả lời công văn số 2630/SXD-CCQNĐ  của Sở Xây dựng Tp.HCM.

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2006 

Kính gửi: Sở xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 13/4/2006 Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có công văn số 2630/SXD-CCQNĐ gửi Bộ Xây dựng đề nghị cho ý kiến hướng dẫn giải quyết đối với nhà có vắng đồng sở hữu do xuất cảnh bất hợp pháp (vượt biên). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Các loại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng theo 6 nhóm chính sách quy định tại Điều 2 của Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội thì phải giải quyết theo đúng quy định của Nghị quyết số 23/2003/QH11 của Quốc Hội, Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội, Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ và các Thông tư số 127/2005/NĐ-CP">19/2005/TT-BXD ngày 01/12/2005 của Bộ Xây dựng, Thông tư số 127/2005/NĐ-CP">27/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 127/2005/NĐ-CP;

2. Đối với nhà ở thuộc diện giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 thì việc giải quyết thực hiện theo các quy định của Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội, Nghị định số 25/1999/NĐ-CP ngày 19/4/1999 của Chính phủ và Thông tư số 02/1999/TT-BXD ngày 03/5/1999 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/1999/NĐ-CP.

Yêu cầu Sở Xây dựng đối chiếu các quy định của pháp luật với từng trường hợp cụ thể để báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố giải quyết dứt điểm các khiếu nại của công dân./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tp.Hồ Chí Minh;
- LưuVT, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Tống Văn Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 954/BXD-QLN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 954/BXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/05/2006
Ngày hiệu lực 23/05/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 954/BXD-QLN

Lược đồ Công văn 954/BXD-QLN Trả lời công văn 2630/SXD-CCQNĐ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 954/BXD-QLN Trả lời công văn 2630/SXD-CCQNĐ
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 954/BXD-QLN
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Người ký Tống Văn Nga
Ngày ban hành 23/05/2006
Ngày hiệu lực 23/05/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 954/BXD-QLN Trả lời công văn 2630/SXD-CCQNĐ

Lịch sử hiệu lực Công văn 954/BXD-QLN Trả lời công văn 2630/SXD-CCQNĐ

  • 23/05/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/05/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực