Công văn 954/UB-VX

Công văn số 954/UB-VX của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tiếp tục triển khai các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X

Nội dung toàn văn Công văn 954/UB-VX tiếp tục triển khai các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 954/UB-VX
V/v: Tiếp tục triển khai các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố,
 - Đ/c thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể TP,
 - Đ/c chủ tịch UBND quận, huyện

 

Thực hiện kế hoạch số 79-KH/TU ngày 28/10/2005 của Thành ủy Hà Nội về việc phân công tổ chức phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, UBND Thành phố đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể Thành phố, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nội dung kế hoạch số 79-KH/TU ngày 28/10/2005 của Thành ủy Hà Nội và tập trung vào những nội dung sau:

1. Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện:

- Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền giáo dục sâu rộng trước, trong và sau Đại hội bằng nhiều hình thức, trên các phương tiện thông tin tới nhân dân về những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, những thành tựu đạt được trong 20 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, ý nghĩa quan trọng của Đại hội lần thứ X của Đảng.

- Hưởng ứng đợt phát động thi đua cao điểm của Thành phố chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế xã hội, đặc biệt tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm và các dự án trọng điểm.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhân dân, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 04/2003/CT-UB của UBND Thành phố về việc tổng vệ sinh toàn Thành phố; Chỉnh trang các tuyến phố, công sở, doanh nghiệp, nhà dân. Tuyên truyền cho mọi người dân có trách nhiệm bảo vệ Đại hội, tham gia chỉnh trang làm đẹp Thành phố, tạo không khí tưng bừng trong các tầng lớp nhân dân chào mừng Đại hội.

- Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Đại hội. Giữ vững an ninh tư tưởng, vận động nhân dân, học sinh, sinh viên đấu tranh với các âm mưu diễn biếnhòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta. Làm tốt công tác phòng chóng cháy nổ trên địa bàn.

- Đảm bảo điện, nước sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ động trong công tác phòng ngừa phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch cúm gia cầm và dịch cúm ở người.

- Kịp thời giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, phát hiện, ngăn ngừa và giải quyết việc khiếu kiện đông người.

2. Sở Văn hóa và Thông tin

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, trang trí, trang hoàng đường phố chào mừng Đại hội theo hướng văn minh hiện đại.

- Kiểm tra, xóa bỏ các biển quảng cáo tấm lớn, quảng cáo rao vặt, panô, băng zôn không phép, vi phạm quy định quảng cáo trên địa bàn Thành phố.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội tại các địa điểm công cộng trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố tổ chức Chương trình dạ hội chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.

3. Sở Giao thông công chính:

- Thực hiện chiếu sáng trang trí Thành phố: Tiếp tục chỉnh trang các tuyến phố, công sở, các công trình công cộng tạo cảnh quan môi trường “Xanh, sạch, đẹp”, duy trì và phát triển các tuyến phố văn minh thương mại.

- Đảm bảo an toàn giao thông trên các đường phố, có kế hoạch xử lý kịp thời các tình huống phát sinh

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức hoạt động VHNT - TDTT, vui chơi giải trí tại các vườnhoa, công viên…

- Giải quyết những vấn đề dân sinh (điện, nước sạch, thoát nước, đường giao thông v.v…)

- Duy trì thành nề nếp phong trào tổng vệ sinh trên địa bàn Thành phố.

4. Sở Y tế:

- Phối hợp với Ban tổ chức Đại hội bố trí xe, cán bộ y tế và phương tiện sẵn sàng cấp cứu trong mọi tình huống.

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

5. Công an Thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố: Xây dựng và thực hiện Kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đảm bảo phòng chống cháy nổ trên địa bàn.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Thành phố:

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới các đoàn thể, tổ chức xã hội nghề nghiệp, nhân sỹ, trí thức, quần chúng nhân dân về ý nghĩa quan trọng của Đại hội Đảng lần thứ X.

- Phối hợp tổ chức đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân Thủ đô chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; Chọn cử đại biểu phát biểu chào mừng tại Đại hội.

- Vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế xã hội chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

7. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố:

- Tổ chức tuyên truyền cho đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên về ý thức quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, xây dựng kịch bản và tổ chức thực hiện chương trình dạ hội chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ X.

8. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố: Đôn đốc và hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện thực hiện đợt phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Đề xuất khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong đợt thi đua.

9. Các cơ quan báo, đài Hà Nội: Tăng cường đưa tin tập trung tuyên truyền về các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng; Xây dựng chuyên trang, chuyên mục thông tin tuyên truyền các hoạt động thiết thực của các cấp, các ngành, các đơn vị tham gia phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả với UBND Thành phố.

 

Nơi nhận:
- TT. Thành ủy, TTHĐND TP (Để b/c)
- Các đ/c PCT UBND Thành phố.
- Ban Tuyên giáo Thành ủy
- Như trên.
- Các Quận, Huyện ủy
- CPVP, các tổ CV, TH
- Lưu.

T.M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
 Nguyễn Quốc Triệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 954/UB-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu954/UB-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2006
Ngày hiệu lực14/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 954/UB-VX

Lược đồ Công văn 954/UB-VX tiếp tục triển khai các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 954/UB-VX tiếp tục triển khai các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu954/UB-VX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Quốc Triệu
        Ngày ban hành14/03/2006
        Ngày hiệu lực14/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 954/UB-VX tiếp tục triển khai các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X

           Lịch sử hiệu lực Công văn 954/UB-VX tiếp tục triển khai các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X

           • 14/03/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/03/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực