Công văn 955/TCT-TNCN

Công văn 955/TCT-TNCN về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 955/TCT-TNCN hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 955/TCT-TNCN
V/v hướng dẫn chính sách thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1475/CT-THNVDT ngày 7/3/2011 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện thông tư số 12/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với cá nhân chưa có nhà ở, đất ở nay phát sinh việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai:

Tại Điều 2 Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân hướng dẫn: “Việc miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định trên chỉ áp dụng đối với cá nhân chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất mà nhà ở, đất ở này đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng.”

Căn cứ vào hướng dẫn trên, trường hợp cá nhân chưa có nhà ở, đất ở nay phát sinh việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai không được miễn thuế thu nhập cá nhân.

2. Đối với việc xác định giá tính thuế đối với chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai:

Tại điểm c, khoản 4, Điều 2 Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai nếu giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai và trong Tờ khai thuế không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế ấn định giá chuyển nhượng để tính thuế sau khi tham khảo (theo Biên bản làm việc) giá tại sàn giao dịch bất động sản của chủ dự án hoặc sàn giao dịch bất động sản nơi có bất động sản chuyển nhượng.

Trường hợp không xác định được giá sàn giao dịch thì áp dụng thuế suất 2% trên tổng giá mua ghi trong Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.”

Căn cứ vào hướng dẫn trên, cá nhân chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai nếu giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai và trong Tờ khai thuế không phù hợp với giá thị trường, cơ quan thuế ấn định giá chuyển nhượng để tính thuế sau khi tham khảo giá tại sàn giao dịch bất động sản. Trường hợp không xác định được giá sàn giao dịch, thì áp dụng thuế suất 2% trên giá mua ghi trong Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai ký với chủ dự án cấp I, cấp II hoặc sàn giao dịch của chủ dự án.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT); 02b;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 955/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu955/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2011
Ngày hiệu lực23/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 955/TCT-TNCN hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 955/TCT-TNCN hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu955/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành23/03/2011
        Ngày hiệu lực23/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 955/TCT-TNCN hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân

           Lịch sử hiệu lực Công văn 955/TCT-TNCN hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân

           • 23/03/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/03/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực