Công văn 956/BKHCN-TĐC

Công văn 956/BKHCN-TĐC về quản lý chất lượng theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định 132/2008/NĐ-CP do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 956/BKHCN-TĐC quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa theo Luật


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 956/BKHCN-TĐC
V/v quản lý chất lượng theo Luật Chất lượng SP, HH và Nghị định 132/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ xây dựng;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương;
- Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Tháng 11 năm 2007, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã được Quốc hội thông qua và ngày 31 tháng 12 năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Nghị định 132/2008/NĐ-CP).

Theo quy định tại các văn bản này, tất cả các loại sản phẩm, hàng hóa được quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn công bố áp dụng; đối với các loại sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn cần phải quản lý nhà nước về chất lượng sẽ được đưa vào Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và được quản lý theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Bộ quản lý ngành, lĩnh vực có trách nhiệm ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và triển khai công tác quản lý trong phạm vi trách nhiệm được phân công.

Việc Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP có hiệu lực đã hủy bỏ hiệu lực các văn bản liên quan tương ứng là Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa năm 1999, Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính Phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản khác.

Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 35 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP quy định điều khoản chuyển tiếp như sau: Sản phẩm, hàng hóa phải áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành và các quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tài liệu kỹ thuật và tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành và các quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tài liệu kỹ thuật đó (sau đây viết tắt là văn bản kỹ thuật) chưa được chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì được phép tiếp tục áp dụng văn bản kỹ thuật này để thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho đến khi hoàn thành việc chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định tại Nghị định  số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Để hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa được liên tục, không bị ngừng trệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý Bộ triển khai các nội dung như sau:

1. Trên nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định 132/2008/NĐ-CP, trong phạm vi trách nhiệm phân công tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP và tham khảo Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ (dưới đây viết tắt là Danh mục 50), Bộ quản lý ngành, lĩnh vực sớm xem xét ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, quy định các yêu cầu quản lý, biện pháp quản lý đối với sản phẩm, hàng hóa đó theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (nếu đã ban hành) hoặc theo văn bản kỹ thuật như quy định tại khoản 1 Điều 35 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP.

2. Việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 cần được hoàn thành trước 31 tháng 7 năm 2009. Ngay sau khi Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 có hiệu lực thi hành, việc quản lý chất lượng được thực hiện theo các quy định trong Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Từ nay đến khi Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được ban hành và có hiệu lực thi hành, việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa được thực hiện theo Danh mục 50.

3. Triển khai việc chỉ định các tổ chức đánh giá sự phù hợp (tổ chức thử nghiệm, chứng nhận, giám định, kiểm định) thực hiện hoạt động dịch vụ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định khi ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 hoặc khi ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp được thực hiện theo Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý Bộ sớm triển khai các hoạt động để đáp ứng các quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 956/BKHCN-TĐC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu956/BKHCN-TĐC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2009
Ngày hiệu lực29/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 956/BKHCN-TĐC quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa theo Luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 956/BKHCN-TĐC quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa theo Luật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu956/BKHCN-TĐC
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Quốc Thắng
        Ngày ban hành29/04/2009
        Ngày hiệu lực29/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 956/BKHCN-TĐC quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa theo Luật

           Lịch sử hiệu lực Công văn 956/BKHCN-TĐC quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa theo Luật

           • 29/04/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/04/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực